Volume 39 - Issue 4 - 379 - 390

Dephenolization of Olive Mill Wastewater by Pellets of Some White Rot Fungi

Bazı Beyaz Çürükçül Fungus Pelletleri ile Zeytin Kara Suyundan Fenol Giderimi


The present study was aimed at evaluating the phenol removal efficiency of growing cell of some lignin- degrading fungi. The experiments were carried out both at olive mill wastewater (OMWW) based medium and at OMWW medium supplemented with nutrient with Trametes versicolor ATCC200801, Phanerochaete chrysosporium ME 446, and Pleurotus ostreatus. Correlation could be established between phenol removal determined and extracellular enzyme activity measured end of the incubation time; therefore, enzymatic dephenolization experiments were also performed. With experiments related to growing cell, the most stable strain, optimum incubation time, dilution of OMWW, medium were selected as T.versicolor ATCC200801, 9th day, 15%, and only OMWW based medium without nutrient, respectively. In this study, 97% of phenol removal was obtained not including the requirement of adaptation phase, pretreatment, and adding of any nutrients, which these findings, not demonstrated in the previous studies related to OMWW. 

Bu çalışmada bazı beyaz çürükçül fungusların gelişen hücrelerinin fenol giderim etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Deneyler, Trametes versicolor ATCC200801, Phanerochaete chrysosporium ME446 ve Pleurotus ostreatus kullanılarak hem zeytin kara suyu ortamında hem de besin içeren zeytin kara suyu ortamında gerçekleştirilmiştir. Belirlenen fenol giderimi ile inkübasyon süresi sonunda ölçülen hücre dışı enzim aktivitesi arasında bir ilişki kurulabilmiştir. Bu nedenle enzimatik fenol giderimi deneyleri de gerçekleştirilmiştir. Hücresel fenol giderimi ile ilgili olarak en uygun suş; T.versicolor ATCC200801, optimum inkübasyon süresi; 9 gün, zeytin kara suyu dilüsyonu; %15, yetiştirilen ortam; besin eklemeksizin zeytin kara suyu ortamı olarak seçilmiştir. Bu çalışmada adaptasyon basamağı, ön işlem ve besin eklemeye ihtiyaç duyulmadan %97 fenol giderimi elde edilmiştir. Zeytin kara suyu ile ilgili yapılmış önceki çalışmalarda elde edilen bu bulgulara rastlanılmamıştır. Download Article in PDF (337 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University