Volume 39 - Issue 1 - 71 - 82

Systematic Studies on The Male Genital Organs of Central Anatolian Elateridae (Coleoptera) Species Part I: The Subfamilies Elaterinae and Melanotinae

İç Anadolu Bölgesi Elateridae (Coleoptera) Türlerinin Erkek Üreme Organları Üzerinde Sistematik Çalışmalar, Kısım 1: Elaterinae ve Melanotinae Altfamilyaları


Taxonomical studies on the family Elateridae were mainly condensed on morphological characters. In palearctic region, most comprehensive studies were done in France, Armenia, Italy, Czech and Slovak Republics, Poland. These studies, which cover male genital organ structures, are systematical researches. In this study, male genital organs of Central Anatolian species of the subfamilies Elaterinae and Melanotinae were examined. Morphology of male genital organs were drawn in detail and described. Male genital organ structures of Adrastus circassicus and Melanotus (s.str.) bajulus were examined in detail for the first time. According to male genital organ morphologies, systematical status of examined species are discussed. 

Elateridae familyası üzerinde yapılan taksonomik çalışmalar çoğunlukla morfolojik karakterler üzerinde yoğunlaşmıştır. Palearktik bölgedeki en kapsamlı çalışmalar Fransa, Ermenistan, İtalya, Çek cumhuriyeti, Slovakya ve Polonya’da yapılmıştır. Bunlar sistematik çalışmalar olup erkek üreme organ yapılarını da içermektedir. Bu çalışmada, Elaterinae ve Melanotinae altfamilyalarının İç Anadolu türlerinin erkek üreme organları ayrıntılı biçimde çizilmiş ve tartışılmıştır. Adrastus circassicus ve Melanotus (s.str.) bajulus türlerinin erkek üreme organ yapıları ilk defa ayrıntılı biçimde incelenmiştir. İncelenen türlerin sistematik durumları erkek üreme organ morfolojilerine göre tartışılmıştır. Download Article in PDF (546.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University