Volume 51 - Issue 4 - 341 - 349

Content Analysis of Locally Marketed Energy Drinks: Turkish Market

Yerel Pazarda Sunulan Enerji İçeceklerinin İçerik Analizi: Türkiye Pazarı


In the Turkish Food Codex Communique on Energy Drinks, energy drinks are defined as "flavored non-alcoholic beverage containing caffeine, containing taurine, glucuronolactone, inositol, carbohydrates, amino acids, vitamins, minerals and other food and components". The amount of caffeine in the composition of the energy drink cannot be more than 150 mg/L, inositol 100 mg/L, glucuronolactone 20 mg/L, and taurine 800 mg/L. It has been reported that consumption of beverages containing caffeine, taurine and glucuronolactone in healthy young adults increases arterial blood pressure and platelet aggregation and decreases endothelial function. For healthy adults, consuming more than 400 mg of caffeine daily and consuming more than 500 ml of energy drinks in energy drinks, as well as consuming energy drink with or together with alcohol, is risky and not recommended. Energy drinks are risky for children, people under the age of 18, the elderly, diabetics, those with high blood pressure, pregnant and lactating women, those with metabolic diseases, kidney failure and people who are sensitive to caffeine. The use of energy drinks has been increasing rapidly in the world and in our country in recent years. Usually energy drinks are used by young people, athletes and people who live actively. Energy drinks are also preferred as a pleasure or to increase mental, physical and cognitive performance. The aim of our study is to analyze the components of the content and the effectiveness of the components by making a qualitative analysis with the GC-MS (Gas Chromatography-Mass Analysis) device of many energy drinks used in the market. In addition, it is the evaluation of the energy drinks available in the market by examining the effects of the determined substances and their amounts on human health.

Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği’nde enerji içecekleri, “kafein, taurin, glukuronolakton, inositol, karbonhidratlar, amino asitler, vitaminler, mineraller ve diğer besin ve bileşenleri içeren aromalı alkolsüz içecek” olarak tanımlanmaktadır. Enerji içeceğinin bileşimindeki kafein miktarı 150 mg/L, inositol 100 mg/L, glukuronolakton 20 mg/L ve taurin 800 mg/L’den fazla olamaz. Sağlıklı genç erişkinlerde kafein, taurin ve glukuronolakton içeren içeceklerin tüketiminin arteriyel kan basıncını ve trombosit agregasyonunu arttırdığı ve endotel fonksiyonunu azalttığı bildirilmiştir. Sağlıklı yetişkinler için günde 400 mg’dan fazla kafein tüketmek ve enerji içeceklerinde 500 ml’den fazla enerji içeceği tüketmek, ayrıca enerji içeceklerini alkolle birlikte tüketmek risklidir ve önerilmez. Enerji içecekleri çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, şeker hastaları, yüksek tansiyonu olanlar, hamileler ve emzirenler, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlar ve kafeine duyarlı kişiler için risklidir. Enerji içeceklerinin kullanımı son yıllarda dünyada ve ülkemizde hızla artmaktadır. Enerji içecekleri genellikle gençler, sporcular ve aktif olarak yaşayan kişiler tarafından kullanılır. Ayrıca keyif verici olarak veya zihinsel, fiziksel ve bilişsel performansı artırmak için tercih edilir. Çalışmamızın amacı piyasada kullanılan birçok enerji içeceğinin GC-MS (Gaz Kromatografi-Kütle Analizi) cihazı ile kalitatif analiz yaparak içeriğindeki bileşenleri ve bileşenlerin etkinliğini analiz etmektir. Ayrıca piyasada bulunan enerji içeceklerinin belirlenen maddelerin ve miktarlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin incelenerek değerlendirilmesidir.Download Article in PDF (1.7 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University