Volume 51 - Issue 2 - 215 - 225

Integrative Profiling of CEACAM1 in Different Malignancies with Implications on the SARS-CoV-2 Infection Genes ACE2 and TMPRSS2

CEACAM1’in Farklı Maliğnitilerde Bütünleştirici Profillendirilmesi ile SARS-CoV-2 Enfeksiyon Genleri ACE2 ve TMPRSS2 için Olan Çıkarımlar


Increasing number of evidence demonstrated increased SARS-CoV-2 infection risk in cancer. Despite various studies shed light on SARS-CoV-2 mediated pathways upregulated in cancer, there is still ongoing efforts to reveal underlying mechanisms of elevated risk for COVID-19 disease in cancer. Given critical role of CEACAM1 in immune exhaustion and immune deregulation observed both in cancer and COVID-19, systematic characterization of CEACAM1 in different malignancies was performed with an ultimate aim to identify the involvement of CEACAM1 in enhanced COVID-19 susceptibility in cancer patients. Here we show that CEACAM1 expression was upregulated in a number of TCGA samples. In addition, CEACAM1 expression was positively correlated with SARS-CoV-2 infection genes in TCGA samples. Single-cell RNA sequencing analysis results of COVID-19 positive patients indicated upregulation of CEACAM1 expression. Furthermore, CEACAM1 expression was associated with HAVCR2, an immune checkpoint marker, and there was a correlation between CEACAM1 and HAVCR2 levels in different TCGA samples. Collectively, CEACAM1 might provide increased susceptibility of COVID-19 disease in cancer patients which might be explained with its interaction with HAVCR2.

Artan sayıda kanıt kanser hastalarında SARS-CoV-2 enfeksiyonu riskini göstermiştir. Kanser hastalarında yukarı regüle edilen SARS-CoV-2 enfeksiyon yollarına ışık tutan çeşitli araştırmalara rağmen, kanser hastalarında SARS-ÇoV-2 enfeksiyonuna duyarlılığın artmasının nedenleri halen araştırılmaktadır. CEACAM1’in kanser ve COVID-19 hastalıklarında gözlemlenen immun tükenme ve immun deregülasyondaki kritik rolü göz önüne alındığında, CEACAM1’in kanser hastalarında COVID-19 duyarlılığına etkisini belirlemek için CEACAM1’in farklı kanserlerde karakterizasyonu gerçekleştirildi. Bu çalışmada CEACAM1 ekspresyonunun TCGA örneklerinde yukarı regüle edildiği gösterilmektedir. Ek olarak, CEACAM1 ekspresyonu TCGA numunelerinde SARS-CoV-2 genleri olan ACE2 ve TMPRSS2 ile pozitif korelasyonu gösterdi. Ayrıca, CEACAM1 bir immun kontrol noktası belirteci olan HVCR2 ile ilişkilendirildi ve farklı TCGA numunelerinde CEACAM1 ile HAVCR2 seviyeleri arasında korelasyon bulundu. Sonuç olarak, bu bulgular, CEACAM1’in HAVCR2 ile etkileşimi ile açıklanabilecek kanser hastalarının COVID-19’a karşı artan duyarlılığı sağlamada potansiyel bir rol oynayabileceğini göstermektedir.Download Article in PDF (3.2 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University