Volume 51 - Issue 2 - 163 - 181

Chitosan Films Prepared With Low Nanometal Content for Developing Protective Denim Fabrics

Koruyucu Denim Kumaşlar Geliştirmek için Düşük Nanometal İçerikle Hazırlanan Kitosan Filmler


At this study; Chitosan was obtained from crayfish and identified by X-ray diffraction (XRD), molecular weight and elemental analyses. Later, it was coated on fabrics alone and in combination with nano-metal. The protective properties of the coated fabrics was investigated by UV protection and antibacterial analyses. Crayfish chitosan had low crystallinity (72%), low molecular weight (Mw) (11.2 kDa) and low degree of deacetylation (DD) (16%). When used together, nano TiO2 reduced the UV protection of the crayfish chitosan in both dyed and undyed denim fabrics. Chitosan+nano Ag coated fabric had the highest antibacterial activity (Antibacterial activity value (A): 4.27) against Staphylococcus aureus while chitosan+nano TiO2 coated fabric did not show any antibacterial efficiency (A: 1.89). After washed, the chitosan coated and the chitosan+nano Ag coated fabrics retained their antibacterial efficiency.

Bu çalışmada; Kitosan, kerevitten elde edildi ve X-ışını kırınımı (XRD), moleküler ağırlık ve elementel analizlerle tanımlandı. Daha sonra kumaşlara tek başına ve nano-metal ile kombinasyon halinde kaplandı. Kaplanan kumaşların koruyucu özellikleri UV koruma ve antibakteriyel analizlerle araştırıldı. Kerevit kitosan düşük kristalliğe (%72), düşük moleküler ağırlığa (Mw) (11.2 kDa) ve düşük deasetilasyon derecesine (DD) (%16) sahipti. Nano-TiO2 birlikte kullanıldığında, hem boyalı hem de boyasız denim kumaşlarda kerevit kitosanının UV korumasını azalttı. Chitosan+nano Ag kaplı kumaş, Staphylococcus aureus'a karşı en yüksek antibakteriyel aktiviteye (Antibakteriyel aktivite değeri (A): 4.27) sahipken, kitosan+nano TiO2 kaplı kumaş herhangi bir antibakteriyel etkinlik göstermedi (A: 1.89). Yıkanan kitosan kaplı ve kitosan+nano Ag kaplı kumaşlar antibakteriyel etkinliklerini korudu.Download Article in PDF (2.5 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University