Volume 50 - Issue 1 - 93 - 98

Effect Of α- Tocopherol and Ascorbic Acid on the Genotoxicity by Gamma- Irradiation in Drosophila melanogaster

Drosophila melanogaster’de Gama-radyasyonu ile oluşan Genotoksisiteye α- Tokoferol ve Askorbik Asitin Etkisi


Determination of the radioprotective effects of non-toxic and effective natural antioxidants is an important issue. Vitamin E is known for its efficient scavenging of free radicals, which are generated by irradiation. Additionally vitamin C can be act as pro-oxidant or antioxidant, although the effect is concentration dependent. We investigated the antimutagenic effects of the vitamin E and C administration (separately and together) under gamma-irradiation in Drosophila melanogaster. We used two different genetic toxicology tests including SLRL (Sex Linked Recessive Lethality) and Translocation. Radiation and vitamin applications were administered only to males which were crossed with females which had not taken vitamin and radiation beforehand. Then, offspring of the males were scanned to determine individuals carrying lethal chromosomes generated via irradiation. Then we investigated whether vitamin administration reduced the number of individuals having the lethal chromosomes generated by irradiation. Results indicate that vitamin E affected the lethal frequency significantly only when administered alone and before irradiation. Vitamin C did not preventive effect at all. Vitamin C and E administration with together did not reduce the lethality compare the control.

Toksik olmayan ve etkili doğal antioksidanların radyoprotektif etkilerinin belirlenmesi önemli bir konudur. E Vitamini, rad- yasyon ile oluşan serbest radikalleri etkili bir şekilde temizlemesiyle bilinmektedir. Bununla birlikte, C vitamini konsantrasyona bağlı olarak prooksidan veya antioksidan görevi görebilir. Bu çalışmada, Drosophila melanogaster’de gama-ışınlamasına karşı E ve C vitamini uygulamasının (ayrı ayrı ve birlikte) antimutajenik etkilerini araştırdık. Bu amaçla, SLRL (Eşeye Bağlı Resesif Letalite) ve Translokasyon genetik toksikoloji testlerini kullandık. Her iki test sisteminde, sadece erkek bireylere radyasyon ve vitamin uygulamaları yapıldı. Bu erkekler, daha önce vitamin ve radyasyon almamış dişilerle çaprazlandı ve radyasyon yoluyla üretilen letal kromozomları taşıyan bireyleri belirlemek için bu erkeklerin yavruları tarandı. Ardından, vitamin uygulamasının, radyasyonla oluşmuş letal kromozom taşıyan birey sayısını azaltıp azaltmadığını araştırdık. Sonuçlar, E vitamininin letal frekansını yalnızca tek başına ve ışınlamadan önce uygulandığında önemli ölçüde azalttığını göstermiştir. C vitamini hiçbir şekilde önleyici etki göstermemiştir. C ve E vitaminlerinin birlikte verilmesinin, kontrole kıyasla letaliteyi azaltmadığı tespit edilmiştir.Download Article in PDF (387.6 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University