Volume 49 - Issue 4 - 433 - 441

First Record of a Feral Population of Green Swordtail (Xiphophorus hellerii) with an Additional Record of Guppy (Poecilia reticulata) in Turkish Freshwaters

Türkiye Tatlısularında Yeşil Kılıçkuyruk (Xiphophorus hellerii)’nin İlk ve Lepistes (Poecilia reticulata)’nın İlave Kaydı


Livebearer poeciliids, with few exceptions, are among the most popular and highly traded ornamental fish species. Therefore, they are frequently introduced to natural waters outside their native range mostly by aquarium hobbyists. Here we report feral populations of two exotic poeciliid species, the green swordtail (Xiphophorus hellerii) and the guppy (Poecilia reticulata), established in a hot spring in the Eastern Turkey (38°34′ 32′′N, 37°29′21′′E). This is the first documented record of swordtail in Turkey and possibly the first records of the two species in the wider Euphrates Basin. More research is needed to address the potential impacts of these two poeciliids on the native biota, and also their further spread chance and management options.

Canlı doğuran poeciliidler, birkaç istisna dışında en popüler ve en çok ticareti yapılan süs balığı türleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, bu türler genellikle akvaryum meraklıları tarafından kendi doğal alanlarının dışındaki doğal sulara sıklıkla taşınmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’nin doğusunda (38°34′ 32′′K, 37°29′21′′D) bir sıcaksu kaynağında iki egzotik poeciliid türü, kılıçkuyruk (Xiphophorus hellerii) ve lepistes (Poecilia reticulata) türlerinin yabani popülasyonları kaydedilmiştir. Bu, Türkiye’deki belgelenmiş ilk kılıçkuyruk kaydı olup, muhtemelen belirtilen iki türün Fırat Havzası’ndaki ilk kayıtlarıdır. Bu iki poeciliid türünün doğal biyota üzerindeki potansiyel etkilerini belirlemek, ayrıca yayılma şanslarını ve yönetim seçeneklerini de ele alabilmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.Download Article in PDF (4.7 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University