Volume 49 - Issue 4 - 385 - 390

Antioxidant Capacity and Essential Oil Composition of Hypericum thymopsis Boiss. (Hypericaceae) from Turkey

Türkiye’den Hypericum thymopsis Boiss. (Hypericaceae) türünün Antioksidan Kapasitesi ve Uçucu Yağ Bileşimi


Antioxidant capacity and essential oil composition of Hypericum thymopsis Boiss. (Hypericaceae), an endemic species, distributed in Turkey was determined. The samples of three different populations were used for the analysis. Antioxidant capacity was determined by DPPH method from the leaves and flowers. Essential oil analysis was performed from areal parts of plant by gas chromatography (GC) and GC/mass spectrometry (MS). The major components of the essential oil were determined as α-pinene (31.86%), spathulenol (11.16%) and limonene (4.3%) in the specimen TA3004, α-pinene (28.07%), spathulenol (12.37%) and limonene (6.07%) in the specimen TA3014 and α-pinene (26.03%), limonene (14.83%) and spathulenol (9.74%) in the specimen TA3017. According to the 50% inhibition (IC50) values (μg/mL) the highest antioxidant values were measured in the methanolic extract of flowers.

Türkiye’de yayılış gösteren ve endemik bir tür olan Hypericum thymopsis Boiss. (Hypericaceae) türünün antioksidan kapasitesi ve uçucu yağ bileşimi belirlendi. Analizler için üç farklı popülasyonun örnekleri kullanıldı. Antioksidan kapasiteler yaprak ve çiçeklerden DPPH yöntemi ile belirlendi. Uçucu yağ analizi bitkinin toprak üstü kısımlarından gaz kromatografisi (GC) ve GC/kütle spektrometresi (MS) ile yapıldı. Uçucu yağın ana bileşenleri TA3004 numaralı örnekte α-pinen (%31.86), spat- hulenol (%11.16) ve limonen (%4.3), TA3014 numaralı örnekte α-pinen (%28.07), spathulenol (%12.37) ve limonen (%6.07), TA3017 numaralı örnekte α-pinen (%26.03), limonen (%14.83) ve spathulenol (%9.74) olarak belirlendi. %50 inhibisyon (IC50) değerlerine (μg/mL) göre, en yüksek antioksidan değerler çiçeklerin metanolik ekstraktında ölçüldü.Download Article in PDF (359 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University