Volume 49 - Issue 2 - 117 - 124

Determination of Metal Concentrations in Değirmendere Stream Drainage Area of Southeastern Black Sea Coast of Turkey

Değirmendere Deresi’nin (Güneydoğu Karadeniz-Türkiye) Drenaj Alanında Metal Derişimlerinin Belirlenmesi


This study aims to determine the metal concentrations and enrichment levels in the drainage area of the Değirmendere Stream located Southeastern Black Sea coast of Turkey. Sediment samples were collected with Ekman grab from five stations in three periods. Aluminum (Al), Vanadium (V), Chrome (Cr), Manganese (Mn), Iron (Fe), Cobalt (Co), Nickel (Ni), Copper (Cu), Zinc (Zn), Arsenic (As), Cadmium (Cd) and Lead (Pb) concentrations in the sediment samples were measured with ICP-MS after digestion with a microwave system. Differences in metal concentrations between the stations were not statistically significant (p>0.05). However, the concentration of many metals (Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, V) in station 1 at the river mouth was relatively higher than the others. The enrichment factor (EF) by normalized with aluminium were 1.5-2.1 for V; 0.6-1.0 for Cr; 0.8-1.7 for Mn; 1.1-1.7 for Fe; 1.1-2.0 for Co; 0.4-0.9 for Ni; 1.3-2,3 for Cu; 1.4-3.9 for Zn; 0.8-1.4 for As; 0.5-4.1 for Cd and 0.9-4.2 for Pb. Moderate enrichments were observed for Cu Zn, Pb in the some stations.

Bu çalışmanın amacı Güneydoğu Karadeniz’in Türkiye kıyılarında denize boşalan Değirmendere deresinin drenaj alanında sedimentteki metal derişimlerinin ve zenginleşme düzeylerinin belirlenmesidir. Çalışmada 5 ayrı istasyondan üç arklı mevsimde yüzey sediment örnekleri Ekman Grap kullanılarak alınmıştır. Sedimentteki V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Pb, Al ve Fe derişimleri mikrodalga sistemde çözünürleştirildikten sonra ICP-MS ile ölçülmüştür. Metal derişimleri açısından istasyonlar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değildir (p>0.05). Ancak nehir ağzına yakın konumda bulunan 1 nolu istasyonda bazı metallerin (Fe, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, V) derişimleri diğer istasyonlardan nispeten daha yüksek bulunmuştur. Aluminyum normlizasyonu sonucunda tespit edilen zenginleşme düzeyleri V için 1.5-2.1; Cr için 0.6-1.0; Mn için 0.8-1.7; Fe için 1.1-1.7; Co için 1.1-2.0; Ni için 0.4-0.9; Cu için 1.3-2.3; Zn için 1.4-3.9; As için 0.8-1.4; Cd için 0.5-4.1 ve Pb için 0.9-4.2 aralığında bulunmuştur. Bazı istasyonlarda Cu, Zn ve Pb elementlerinin orta derecede zenginleşme gösterdiği tespit edilmiştir.Download Article in PDF (1.1 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University