Volume 49 - Issue 1 - 43 - 55

Terrestrial Vertebrate Fauna of Beytepe Campus, Hacettepe University

Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesinin Karasal Omurgalı Faunası


Beytepe Campus (Hacettepe University) is one of the few isolated areas with large scale for wildlife within Ankara metropolis (Turkey). However, there is no checklist regarding to the terrestrial vertebrate (amphibian, reptile, avian and mammalian) fauna of this campus has ever been published so far. Therefore, field studies and literature surveys were conducted towards Beytepe Campus from 2005 to 2019. According to the results, a total of 3 amphibians, 11 reptilians, 93 avian and 14 mammalian species were identified in the study area. Due to increasing urbanization trends in this metropolitan city, this study will provide us a useful guide for further surveys and conservation activities in similar areas.

Beytepe Yerleşkesi (Hacettepe Üniversitesi), Ankara’daki (Türkiye) kentsel yaşamda yaban hayatı için birkaç büyük izole alandan birisidir. Bununla birlikte, şimdiye kadar bu yerleşkenin karasal omurgalı (amfibi, sürüngen, kuş ve memeli) faunasına ilişkin genel bir tür listesi bulunmamaktadır. Bu amaçla 2005 – 2019 yılları arasında Beytepe Yerleşkesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 3 amfibi, 11 sürüngen, 93 kuş ve 14 memeli türü tespit edilmiştir. Kentselleşmenin büyükşehirlerde giderek artan trendi nedeniyle, bu çalışma bize benzer alanlarda yapılacak araştırmalar ve koruma faaliyetleri için faydalı bir rehber olacaktır.Download Article in PDF (4 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University