Volume 49 - Issue 1 - 93 - 106

Synthesis and Characterization of P (N-Isopropylacrylamide) Hydrogels with Tunable Swelling Behavior Using Different Crosslinkers

Farklı Çapraz Bağlayıcılar Kullanarak Şişme Davranışları Ayarlanabilen P (N-İzopropilakrilamid) Hidrojellerin Sentezi ve Karakterizasyonu


In the present study, a set of hydrogels were synthesized using N-isopropylacrylamide with various cross linkers at various dosages via free radical polymerization. Thermal and structural properties of the synthesized hydrogels were characterized via thermogravimetric analyzer (TGA) and Fourier Transformation Infrared Radiation (FTIR) spectroscopy. The effect of crosslinkers such as N,N ́-Methylenebisacrylamide, ethylene glycol dimethacrylate (EGDMA) polyethylene glycol dimethacrylate (p(EGDMA), and polyethylene glycol diacrylate (p(EGDA) (Mn: 258, Mn: 575, Mn: 700) were used in p(NIPAM) hydrogel preparation and their effect on swelling behavior was investigated. It was found that the swelling rate was increased as the molecular masses of the cross-linkers used decreased, whereas the hydrogel prepared using p(EGDA)-700 swelled more than the other p(EGDA) crosslinked p(NIPAM) hydrogels.

Bu çalışmada, bir dizi hidrojel, serbest radikal polimerizasyonu yoluyla çeşitli dozajlarda çeşitli çapraz bağlayıcılarla N-izopropilakrilamid kullanılarak sentezlendi. Sentezlenen hidrojellerin termal ve yapısal özellikleri, termogravimetrik analizör (TGA) ve Fourier Transformasyon Kızılötesi Radyasyon (FTKR) spektroskopisi ile karakterize edildi. N, N ́- Metilenbisakrilamid, etilen glikol dimetakrilat (EGDMA) polietilen glikol dimetakrilat (p (EGDMA) ve polietilen glikol diakrilat (p (EGDA) (Mn: 258, Mn: 575, Mn: 700) gibi çapraz bağlayıcıların etkisi p (NIPAM) hidrojel preparasyonunda kullanıldı ve şişme davranışı üzerindeki etkileri araştırıldı. Kullanılan çapraz bağlayıcıların moleküler kütleleri azaldıkça şişme oranının arttığı, p (EGDA)-700 kullanılarak hazırlanan hidrojelin diğer p (EGDA) çapraz bağlı p (NIPAM) hidrojellerinden daha fazla şiştiği bulundu.Download Article in PDF (1 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University