Volume 48 - Issue 5 - 527 - 574

Stimuli-Responsive Polymers Providing New Opportunities for Various Applications

Çeşitli Uygulamalar için Yeni Fırsatlar Sağlayan Uyaranlara Duyarlı Polimerler


Stimuli-responsive polymers significantly change their physical or chemical properties when there is a small change in the conditions of their environments. Depending on the changes on conditions, they can self-assemble to form various nanosized structures having important usages in different fields. In this review, we report an analysis of some of the recent literatures on the basic subjects such as the architectures of different environmentally sensitive polymers, their classifications according to susceptibility and applications in various areas. During the last two decades, there have been great reports in the strategies for the preparation of novel stimuli-responsive polymers and/or polymeric materials which are suitable for various applications including materials science, nanotechnology, biotechnology, colloid and surface science, etc. In order to make this very broad polymer type more understandable to readers, basic concepts/topics are generally schematized. Furthermore, the strategies that can be followed in the production of these materials are tried to be given at a sufficient level.

Uyaranlara duyarlı polimerler, çevrelerindeki koşullarda küçük bir değişiklik olduğunda fiziksel veya kimyasal özelliklerini önemli ölçüde değiştirir. Koşullardaki değişikliklere bağlı olarak, bu tür kopolimerler kendiliğinden bir araya gelebilir ve çeşitli nanoboyutlu yapılar oluşturabilir. Bu tür polimerlerin farklı alanlarda önemli kullanımları vardır. Bu derlemede, çevreye duyarlı farklı polimerlerin mimarileri, duyarlılıklarına göre sınıflandırmaları ve çeşitli alanlardaki uygulamaları gibi temel konulardaki bazı güncel literatür raporlarının bir analizini sunuyoruz. Son yirmi yılda, biyoteknoloji, nanoteknoloji, kolloid ve yüzey bilimi, malzeme bilimi vb. dahil olmak üzere çeşitli uygulamalar için uygun uyarıcıya duyarlı yeni polimerlerin ve polimerik malzemelerin hazırlanmasına yönelik sentetik yöntemlerde ve stratejilerde büyük gelişmeler olmuştur. Çok geniş kapsamı olan bu polimer türünün okuyucular tarafından daha anlaşılır olabilmesi için genellikle temel kavramlar/konular şematize edilmiştir. Ayrıca, bu malzemelerin üretiminde izlenebilecek stratejiler yeter düzeyde verilmeye çalışılmıştır.Download Article in PDF (10.6 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University