Volume 48 - Issue 5 - 575 - 601

Molecular Imprinting Technology for Biomimetic Assemblies

Biomimetik Sistemler için Moleküler Baskılama Teknolojisi


The term biomimetic can be simply defined as the examination of nature. The scientist inspired from the enormous diversity of nature to solve human problems or facilitate the daily life by mimicking natural models, systems and elements especially in biomedical and therapeutic applications to make better drugs, artificial organs, sensing instruments etc. Biological recognition elements like proteins, antibodies, enzymes, DNA, lectins, aptamers, cells and viruses have been heavily used to ensure specificity in such applications in spite of their lack of stability and reusability. However, in the last two decades molecularly imprinted polymers, MIPs, have been synthesized as an alternative to mimic natural biological interactions for a broad spectrum of templates by means of coordinating functional monomers around template in the presence of cross-linker. This review will outline the broad contours of biomimetics prepared by molecular imprinting techniques and their practical applications in the separation techniques, tissue engineering applications, biomimetic surfaces, sensors, artificial membranes and drug delivery systems.

Biyomimetik terimi, kısaca doğanın incelenmesi olarak tanımlanabilir. Bilim adamları biyomedikal ve terapötik uygulamalarda, daha iyi ilaçlar, yapay organlar, algılama aletleri vb. yapmak için doğal modelleri, sistemleri ve unsurları taklit ederek, insan sorunlarını çözmek ve günlük yaşamı kolaylaştırmak için doğanın muazzam çeşitliliğinden ilham aldılar. Bu tür uygulamalarda, stabilite ve tekrar kullanılabilirlikteki eksikliklere rağmen, özgüllüğü sağlamak için proteinler, antikorlar, enzimler, DNA, lektinler, aptamerler, hücreler ve virüsler gibi biyolojik tanıma öğeleri yoğun olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, son yirmi yılda moleküler baskılanmış polimerler (MIP’ler), çapraz bağlayıcının varlığında kalıp yapı etrafında fonksiyonel monomerlerin koordine edilmesi yoluyla geniş bir örnek yelpazesi oluşturmuş ve doğal biyolojik etkileşimleri taklit etmeye bir alternatif olarak sentezlenmiştir. Bu derleme, ayırma tekniklerinde, doku mühendisliği uygulamalarında, biyomimetik yüzeylerde, sensörlerde, yapay membranlar ve ilaç taşınım sistemlerinde moleküler baskılama teknikleriyle hazırlanan biyomimetiklerin genel hatlarını ve pratik uygulamalarını özetleyecektir.Download Article in PDF (2.1 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University