Volume 47 - Issue 3 - 267 - 275

Fast Punicalagin Content Analysis of Various Brands of Pomegranate (Punica granatum L.) Juices by UPLC-MS

Farklı Marka Nar (Punica granatum L.) Meyve Sularındaki Punikalajin İçeriğinin UPLC-MS ile Hızlı Şekilde Belirlenmesi


Punica granatum L., commonly known as pomegranate, has a good source of bioactive polyphenolic compounds that has been widely used as a traditional Chinese herbal medicine owing to their important biological properties including cardiovascular disease, arthritis, diabetes, and cancer. Commercial pomegranate juice is generally obtained via pressing whole pomegranate and its peels. Then, the most abundant ingredient, punicalagin, can be extracted into the juice. However, punicalagin levels may vary in commercial pomegranate juice and it can range from 0.017 to 2 g/L. In this study, we analyzed punicalagin content from six different brands of pomegranate juices by using UPLC-MS method. First, punicalagin standards were prepared from 50 μM to 5 μM in buffer A (0.1% formic acid in water) and standard calibration curve was created. After that, three mass tune parameters including ionization voltage, desolvation temperature and source temperature of ESI source were optimized to obtain better peak shapes and correct quantification of the α- and β- isomer peaks of punicalagin. After analysis of six different brands of pomegranate juices, it was seen that punicalagin levels from different juice samples varied from 0.007 to 0.3 g/L.

Genel olarak nar olarak bilinen Punica granatum L., kardiyovasküler hastalık, artrit, diyabet ve kanser gibi önemli biyolojik özellikleri nedeniyle geleneksel Çin bitkisel ilaçları olarak yaygın olarak kullanılan biyoaktif polifenolik bileşiklerin iyi bir kaynağına sahiptir. Ticari nar suyu genellikle bütün nar ve kabuklarını presleyerek elde edilir. Daha sonra, en bol miktarda madde olan punikalajin, meyve suyundan ekstre edilebilir. Ancak, punikalajin içeriği ticari nar suyunda farklılık gösterebilir ve 0.017 ila 2 g/L arasında değişebilir. Bu çalışmada, UPLC-MS yöntemini kullanarak altı farklı marka nar suyunun punikalajin içeriğini analiz ettik. İlk olarak, punikalajin standartları, tampon A’da (su içinde% 0.1 formik asit) 50 μM’den 5 μM’e uzanan derişim aralığında hazırlandı ve standart kalibrasyon eğrisi oluşturuldu. Daha sonra, iyonlaşma voltajı, desolvasyon sıcaklığı ve ESI kaynağının kaynak sıcaklığı dahil olmak üzere üç kütle ayar parametresi, daha iyi pik şekilleri elde etmek ve punikalajin a- ve β- izomer piklerinde doğru nicel analiz yapmak için optimize edildi. Altı farklı marka nar suyunun analizinden sonra farklı meyve suyu örneklerinden alınan punikalajin seviyelerinin 0.007 ila 0.3 g/L arasında değiştiği görülmüştür.Download Article in PDF (1 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University