Volume 46 - Issue 4 - 495 - 503

Impedimetric Nanobiosensor for the Detection of Sequence-Selective DNA Hybridization

Dizi Seçimli DNA Hibridizasyonu için İmpedimetrik Nanobiyosensör


5-amino-2-mercapto-1,3,4-thidiazole (AMT) enriched gold nanoparticles (AuNPs) modified impedimetric sensors were developed for the electrochemical monitoring of sequence-selective DNA hybridization related to Hepatitis B virus (HBV). AMT-AuNP-PGEs presented more repeatable impedimetric responses and provided a suitable surface for more DNA binding onto AMT-AuNPs-PGE surface. The selectivity of DNA biosensor modified with AMT-AuNP was investigated in the presence of target DNA, or the other DNA sequences; e.g, noncomplementary (NC), or mismatch (MM) DNA sequences. The detection limit was calculated as 0.86 μg/mL.

Altın nanopartiküller (AuNPs) ile zenginleştirilmiş 5-amino-2-mercapto-1,3,4-thidiazole (AMT) modifiye impedimetrik sensörler, Hepatit B virüsüne (HBV) ilişkin dizi seçimli DNA hibridizasyonunun elektrokimyasal olarak izlenmesi için geliştirilmiştir. AMT-AuNP-PGE ler daha fazla miktarda DNA’nın AMT-AuNPs-PGE yüzeyine bağlanması için uygun bir yüzey sağlamış ve daha tekrarlanabilir impedimetrik sinyaller vermiştir. AMT-AuNP ile modifiye edilmiş DNA biyosensörlerin seçimliliği, hedef DNA, veya diğer DNA dizileri; rastgele dizi (NC), mutasyonlu dizi (MM) varlığında test edilmiştir. Tayin sınırı 86 μg/mL olarak hesaplanmıştır.Download Article in PDF (1.4 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University