Volume 46 - Issue 4 - 593 - 599

Cobitis fusunae, A New Spined Loach Species (Teleostei: Cobitidae) from the Sultan Marsh, (Kayseri, Turkey)

Sultan Sazlığından (Kayseri, Türkiye) Yeni Bir Balık Türü, Cobitis fusunae, (Teleostei: Cobitidae)


Cobitis fusunae is a new species described from the Sultan Marshes, Kayseri Province, Turkey. This species differs from the congener species of Central Anatolian basins by the combination of the following characters (none unique to the species): No black spot on caudal-fin base, having Z4 with dark-black stripe, pigmentation below Z4, merged Z1-Z3 postdorsally, 12-18 small mid dorsal blotches and one lamina circularis in males, two fixed, diagnostic nucleotide substitutions in the mtDNA COI barcode region, and a minimum K2P genetic distance of 5.4%.

Cobitis fusunae, Türkiye, Kayseri bölgesindeki Sultan Sazlığı’ndan tanımlanan yeni bir türdür. Bu tür Orta Anadolu havzasılarında dağılım gösteren türlerden; kaudal yüzgeç tabanında siyah nokta bulunmaması, Z4 bandında koyu siyah şeridin bulunması, Z4’ün altında pigmentasyon olması Z1 ve Z3’ün postdorsalde birleşmiş olması, 12-18 küçük orta dorsal leke ve erkeklerde bir lamina circularis bulunması, mtDNA COI barkod bölgesinde iki sabit, diagnostik nükleotit ikamesi ve K2P genetik uzaklığın minimum %5.4 olması ile farklılık gösterdiği belirlenmiştir



Download Article in PDF (1.0 MB)



Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University