Volume 46 - Issue 4 - 601 - 607

A Reassessment of the Conservation Status of Aphanius sureyanus (Neu, 1937) (Cyprinodontiformes:Aphaniidae) and the First Data on its Reproduction in Captivity

Aphanius sureyanus (Neu, 1937) (Cyprinodontiformes:Aphaniidae) Türünün Koruma Durumu Hakkında bir Yeniden Değerlendirme ve Türün Esaret Altındaki Üremesiyle İlgili İlk Veriler


Aphanius sureyanus (Burdur Killifish) is endemic to the Burdur Lake, in South-western Turkey. In this paper, the current conservation status of the species is briefly reviewed and presented based on the available data and recent observations. Aphanius sureyanus is assessed as “Endangered” (EN) in the IUCN Red List of Threatened Species. It has been suggested that the major threats to the species are desiccation of Burdur Lake, as well as increasing salinity and pollution. The findings pointed out an ongoing trend towards irrecoverable habitat loss and population decline. Therefore, the IUCN threat category of the species is recommended to be re-assessed as Critically Endangered (CR). Some parameters on the reproduction of the species in captivity is also provided for the first time. Females deposited four to six adhesive eggs into moss-shaped mops per day. The egg diameter was ranged between 1.25 and 1.50 mm with an average ±SD of 1.37 ±0.09 mm.

Aphanius sureyanus (Burdur Dişlisazancığı) Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Burdur Gölü’ne endemiktir. Bu çalışmada, eldeki veriler ve son gözlemlere dayanarak türün güncel koruma durumu kısaca değerlendirilip sunulmuştur. Aphanius sureyanus IUCN tarafından yayınlanan Tehlike Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi’nde “Tehlike Altında” (EN) kategorisinde değerlendirilmektedir. Tür üzerindeki başlıca tehditlerin Burdur Gölü’nün kuruması ve tuzluluğun ve kirliliğin artması olduğu öne sürülmektedir. Elde edilen bulgular da, geri dönüşü olmayan bir habitat kaybı ve popülasyon düşüşüne doğru süren bir eğilime işaret etmektedir. Dolayısıyla, türün yeniden değerlendirilip Kritik Düzeyde Tehlike Altında (CR) kategorisine alınması önerilmektedir. Türün esaret altındaki bazı üreme parametreleri de ilk defa gösterilmiştir. Dişiler günde dört ile altı adet arası yapışkan yumurtayı yosun şeklindeki yün yumaklara bırakmaktadır. Bırakılan yumurtaların çapı 1.25 ile 1.50 mm aralığında olup ortalama ±ss 1.37 ±0.09 mm olarak belirlenmiştir.Download Article in PDF (1.0 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University