Volume 46 - Issue 4 - 559 - 567

A Geometric Morphometric Analysis for Ranid Taxonomy: Chondrocranial Shape Variation of Five Ranid Species (Anura: Ranidae)

Ranid Taksonomisinde Geometrik Morfometrik Analiz: Beş Ranid Türünün Kondrokranial Şekil Varyasyonu (Anura: Ranidae)


Alandmark-based geometric morphometrics of the dorsal view of the chondrocranium was analysed for 188 specimens to investigate the hypothesis of species shape and size differences among Rana tavasensis, R. macrocnemis, Pelophylax ridibundus, P. bedriagae and P. caralitanus. Canonical variate analysis (CVA) is applied to determine whether the shape and size differences in the chondrocranium of five ranids can be used to classify those at a taxonomic level. The result of CVA analysis shows that five ranid species examined here discriminate as mountain (Rana sp.) and water (Pelophylax sp.) frogs. In discriminant function analysis (DFA), each pair of species was analyzed and the results show that there is no interspecific shape difference among Pelophylax species. However, the interspecific shape variations in the cornua trabeculae, articular process of the palatoquadrate and processus muscularis quadrati, were present between Rana species (R. macrocnemis and R. tavasensis).

Kondrokraniumun dorsal görüntüsünün landmark işaretlemelerine dayalı geometrik morfometrik analizi, Rana tavasensis, R. macrocnemis, Pelophylax ridibundus, P. bedriagae ve P. caralitanus türlerinin arasındaki şekil ve boyut farklılıklarının hipotezini araştırmak için 188 örnekte analiz edildi. Kanonik varyans analizi beş ranid türünün şekil ve boyut farklılıklarının taksonomik seviyede sınıflandırmak için kullanılıp kullanılmayacağını belirlemek için uygulandı. Analiz sonucu gösterdi ki araştırılan beş ranid türü dağ (Rana sp.) ve su (Pelophylaxsp.) kurbağaları olarak ayrıldı. Diskriminant analizinde, herbir tür çifti analizi edildi ve Pelophylax türleri arasında türlerarası bir farklılık gözlenmedi. Ancak, processus muscularis quadrati, palatokuadratın artikular process’i ve cornua trabeculae’daki türler arası şekilsel varyasyonlar Rana türleri (R. macrocnemis and R. tavasensis) arasında bulunmuştur.Download Article in PDF (647 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University