Volume 46 - Issue 3 - 329 - 336

The Bioinformatic and Expression Analysis of PSMD4 Gene

PSMD4 Geninin Ekspresyonu ve Biyoinformatik Analizi


26S proteasome non-ATPase subunit 4 (PSMD4) that has a molecular weight of 41 kDa is included on chromosome 1 (1q21.3). PSMD4 protein is a subunit of the 19S regulatory region in the 26S proteasome. The proteasome breaks down proteins that are not needed or non-functional in the cell. We have limited data about the regulation of this gene in the literature. In our research, changes in the mRNA and protein levels of the PSMD4 gene were investigated in different cancer cell lines (prostate, breast, colon, cervix, hepatoma, osteosarcoma and pancreas) and a normal cell (human vein endothelial cell). The highest expression of PSMD4 gene was seen in HUVEC and PC-3 cells. Bioinformatic analysis was also performed on PSMD4 protein for different species namely human, mouse and rat. Our Bioinformatic analyses showed that first 250 nucleotides are much conserved in all three species.

26S proteazom non ATPaz subunit 4 (PSMD4) kromozom 1’in q kolunun 21.3 bölgesinde lokalize olmuştur ve 41 Kda moleküler ağırlığında protein kodlamaktadır. PSMD4, 26S proteazomun yapı birimi olan 19S düzenleyici yapı biriminde görev yapmaktadır. Proteozomun ana görevi ihtiyaç duyulmayan işlevini yitirmiş ya da zarar görmüş proteinlerin yıkımıdır. Literatürde çok işlevli protein olan PSMD4 ve onun regülasyonu hakkındaki bilgiler oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada; PSMD4’ün mRNA ve protein seviyesindeki ekspresyonu çok sayıda kanser hücre hattında (prostat, meme, kolon, servik, hepotoma, kemik ve pankreas kanseri) ve bir normal hücrede (Göbek kordonu epitel hücresi) incelenmiştir. PSMD4 mRNA ve protein seviyesindeki ekspresyonu PC-3 ve HUVEC hücre hatlarında en yüksek seviyede elde edilmiştir. Ayrıca PSMD4 proteinin insan, fare ve tavşan gibi farklı türlerdeki biyoinformatik analizleri 3 türde ilk 250 amino asit benzer olduğunu ve korunduğu göstermiştir.



Download Article in PDF (364.1 kB)



Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University