Volume 46 - Issue 3 - 337 - 364

Floristic Study for Tarhuna–Libya

Tarhuna-Libyanın Floristik Çalışması


Asurvey of plant species of Tarhuna was taken in between 2016-2017. A total number of 518 plant specimens have been collected from Tarhuna representing 41 families, 143 genera, and 222 different plant species of which 36 species are belonging to monocotyledons,185 species belonging to dicotyledons, and 1 species belong to Gymnosperms Ephedera alltisma. A total of 126 plant species were reported for the first time from Tarhuna. The results of this study have shown that the dominance of the family Asteraceae with 42 species, followed by the family Fabaceae with 30 species, the family Poaceae with 27 species, and the family Lamiaceae with 11 species. Anthemis glarosa endemic species for Libya confined to the costal belt of Libya has been collected, identified, and reported for the first time from Tarhuna.

2016-2017 yılları arasında Tarhuna bitki türlerinin bir araştırması yapılmıştır. Tarhuna’dan 41 familya, 143 cins ve 36 türün monokotiledonlara ait olduğu 222 farklı bitki türü, dikotiledonlara ait 185 tür ve GymnospermsEphedera alltisma’ya ait 1 türden toplam 518 bitki örneği toplanmıştır. Tarhuna’dan ilk kez toplam 126 bitki türü bildirildi. Bu çalışmanın sonuçları, Asteraceae familyasının 42 türle baskın olduğunu, bunu 30 türle Fabaceae ailesinin, 27 türle Poaceae ailesinin ve 11 türle Lamiaceae ailesinin izlediğini göstermiştir. Libya’nın kıyı şeridiyle sınırlı olan Libya’ya yönelik Anthemis glarosa endemik türleri toplanmış, tanımlanmış ve Tarhuna’dan ilk kez rapor edilmiştir.Download Article in PDF (705.0 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University