Volume 46 - Issue 2 - 221 - 227

Economically Productive Features of Turkeys Breed in Azerbaijan

Azerbaycan’da Üretilen Hindilerin Ekonomik Açıdan Üretim Özellikleri


Turkey breeding is an important source of increased production of high-quality bird meat. Many years of experience shows the effectiveness of industrial turkey breeding. Among the meat species of poultry, the turkey occupies a special place. By its biological and economic characteristics, it is one of the most promising species of meat poultry. Turkeys have a high fertility and high yield of edible parts per unit of live weight. The aim of the research was creating new highly productive breeds, lines and to study the dynamics of the economic-useful qualities of turkeys of various lines, breeds and productive, interior features, quality of meat of turkeys breed in the conditions of Azerbaijan.

Hindi yetiştiriciliği yüksek kaliteli kuş eti üretiminin önemli bir kaynağıdır. Uzun yıllara dayanan tecrübeler, endüstriyel hindi ıslahının etkinliğini göstermektedir. Kanatlı hayvan eti türleri arasında hindiler özel bir yere sahiptir. Hindiler yüksek doğurganlık ve canlı ağırlığın birimi başına yenilebilir kısımlarının fazla olması nedenile önemli et kaynaklarından biridir. Araştırmanın amacı yeni, yüksek üretken hatlar oluşturmakla beraber Azerbaycan koşullarında yetişdirilen hindilerin çeşitli hatlarının üretkenliyini, iç mekan özelliklerini, kalitesini, ekonomik yararlı niteliklerinin dinamikliyini incelemekten ibarettir.Download Article in PDF (122.1 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University