Volume 46 - Issue 2 - 237 - 246

Cytotoxic Effects of Thiazolo[3,2-C]Pyrimidines Against Mcf-7 And Hepg2/C3a Carcinoma Cell Lines

Tiyazolo[3,2-C]Pirimidinlerin Mcf-7 ve Hepg2/C3a Kanser Hücre Hatlarına Karşı Sitotoksik Etkileri


In the present study, a series of thiazolo[3,2-c]pyrimidines (4,5) have been produced via simple and efficient synthetic method and their in vitro cytotoxicities have been performed on human breast (MCF-7) and hepatocellular (HEPG2/C3A) adenocarcinoma cell lines. The results of these in vitro tests revealed that at least five of thiazolo[3,2-c]pyrimidines exhibited strong cytotoxic effects at very low concentrations, which were very similar or lower than that of reference anticancer agent, 5-FU, against MCF-7 and HEPG2/C3A cancer cell lines.

Çalışmamızda, yeni tiyazolo[3,2-c]pirimidinlerin (4,5) bir serisi, basit ve etkili bir yöntemle hazırlandı ve bu bileşiklerin in vitro sitotoksisiteleri insan meme (MCF-7) ve karaciğer (HEPG2/C3A) kanser hücre hatları üzerinde çalışıldı. In vitro çalışma sonuçları, tiyazolo[3,2-c]pirimidinlerin en az 5 tanesinin düşük derişimlerde MCF-7 ve HEPG2/C3A kanser hücre hatlarına karşı kuvvetli sitotoksik etki gösterdiğini ortaya koymaktadır ki bu etki kullanılan referans antitümör ajanın, 5-FU, etkisiyle aynı veya daha düşüktür.Download Article in PDF (699.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University