Volume 46 - Issue 1 - 113 - 120

Functional Polysaccharides Blended Collagen Cryogels

Fonksiyonel Polisakkaritler İçeren Kollajen Kriyojeller


Researches investigate new types of scaffolds for tissue engineering and regenerative medicine applications to support cell proliferation and growth as well as tissue repair and regeneration. Although, there are several types of polymeric materials and various kinds of preparation techniques are already used today; there is still no consensus on the answer of the question “what is the best scaffold for tissue repair and regeneration?”. Cryogels, which is a kind of hydrogels and, cryogelation, which is the technique for cryogel preparation, are rather new for tissue engineering applications. Here in this study, dextran and carboxymethyl cellulose functional polysaccharides blended collagen cryogels were prepared and characterized by chemical, structural and biological evaluations. Results show that, these collagen cryogels with their polysaccharides functional components have proper chemical and thermal characteristics and show good bio and hemo- compatibility. Therefore, these cryogels can be used as a candidate scaffold for tissue engineering and regenerative medicine applications.

Araştırmacılar doku mühendisliği ve rejeneratif tıp uygulamalarında, hücre çoğalması ve büyümesi, doku hasarının onarılmasını ve yenilenmesini desteklemek için yeni doku iskeleleri araştırmaları yapmaktadırlar. Günümüzde çok sayıda farklı polimerik malzeme ve değişik hazırlama teknikleri kullanılsa da, henüz hangi doku iskelesinin doku tamiri ve yenilenmesi için en iyidir? sorusunun cevabı için bir uzlaşı yoktur. Hidrojellerin bir türü olan kriyojeller ve kriyojel hazırlama tekniği olan kriyojelasyon, doku mühendisliği uygulamaları açısından kısmen yeni sayılırlar. Bu çalışmada, karboksimetil selüloz ve dekstran içeren fonksiyonel polisakkarit içeren kollajen kriyojeller hazırlanmış ve kimyasal, yapısal ve biyolojik değerlendirmeler ile karakterize edilmiştir. Sonuçlar, hazırlanan fonksiyonel polisakkarit birimleri içeren kollajen kriyojellerin kimyasal ve termal olarak uygun özelliklerinin yanında biyo ve kan uyumluluklarının iyi olduğunu ortaya koyulmuştur. Sonuç olarak, bu kriyojeller doku mühendisliği ve rejeneratif tıp uygulamaları için uygun bir aday doku iskelesi olarak kullanılabilirler.Download Article in PDF (708.0 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University