Volume 45 - Issue 3 - 321 - 327

Effect of Aspartame on Acetylcholinesterase Activity in Some of Rat Tissues

Aspartamın Sıçanların Beyin, Karaciğer, Böbrek ve Akciğer Dokularında Asetilkolinesteraz Aktivitesi Üzerine Etkisi


In this study, the changes in acetylcholinesterase (AChE) activity in the liver, lungs, kidney and brain tissues were investigated in the rats administered aspartame intraperitoneally. Aspartame, a widely used artificial sweetener, was given to the rats at doses of 50, 100 and 200 mg/kg. Changes in enzyme activity were recorded at 12 and 24 h following the injection. The activities of AChE at 12 h for all doses were significantly higher in the liver and kidney but not in those of lung and brain. However, the activities in the liver and kidney at 24 h after treatment for 200 mg/kg were similar to that of control. Consequently, it was observed that aspartame caused increases in the activities of AChE in the liver and kidney during the first hours after treatment but lost its effect at later times.

Bu çalışmada, ratlara intraperional verilen aspartamın, karaciğer, akciğer, böbrek ve beyin dokularında asetilkolinesteraz (AChE) aktivitesindeki değişiklikler araştırıldı. Yapay tatlandırıcı olarak yaygın bir şekilde kullanılan aspartam, erkek Wistar ratlara (n=36) 50, 100 ve 200 mg/kg olarak verildi. Enjeksiyonu takiben 12 ve 24 saat sonra enzim aktivitesindeki değişiklikler kaydedildi. 12 saatteki bütün dozlarda AChE aktiviteleri karaciğer ve böbrekte önemli bir şekilde daha yüksekti fakat akciğer ve beyinde değildi. Buna rağmen, 200 mg/ kg uygulamasından 24 saat sonra karaciğer ve böbrekteki aktiviteler kontrolünkiyle benzerdi. Sonuç olarak, ratın farklı dokularında aspartamın AChE enzim aktivitelerinde bazı değişiklere neden olduğu bulundu. AChE enzim aktivitelerindeki değişikliklerin nedenleri bu çalışmada tartışıldı.Download Article in PDF (120.5 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University