Volume 45 - Issue 2 - 251 - 255

Synthesis, Characterization, and Evaluation Of Antibacterial 4H-1,2,4-triazole-5-(4-Bromophenoxymethyl)-3- (4-substituted Benzyl) sulfide

4H-1,2,4-triazol-5-(4-Bromofenoksimetil)-3-(4-Substitue Benzil) Sülfidin Sentezi, Karakterizasyonu ve Antibakteriyel Aktivitesinin Değerlendirilmesi


Aseries of 4H-1,2,4-triazole-5-(4-Bromophenoxymethyl)- 3-(4-substitutedBenzyl) sulfide derivative (6a-6g) were designed and prepared. The structures have been confirmed using FT-IR spectroscopy, elemental analysis and 1H NMR.Antibacterial study was done using gram+ve (Staphylococcus aureus, and Bacillus cereus) and gram+ve microorganisms (E. coli, and Pseudomonas aeruginosa) and disc diffusion method for evaluation of antibacterial activity. Compound 6d showed the highest effect, while compound 6a showed the lowest. All of the prepared compound has antibacterial activity, but none of them has higher effect than the standard Cefuroxime. 

4H-1, 2,4-triazol-5-(4-Bromofenoksimetil)-3-(4-substitue benzil) sülfid türevli serisi (6a-6g) tasarlanmış ve hazırlanmıştır. Yapılar, FT-IR spektroskopisi, elemental analiz ve 1H NMR kullanılarak doğrulanmıştır. Antibakteriyel çalışmalar, gram+ve (Staphylococcus aureus ve Bacillus cereus) ve gram mikro mikroorganizmalar (Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa) kullanılmış ve disk difüzyon yöntemi ile antibakteriyel aktivitenin değerlendirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bileşik 6a en düşük etkiyi gösterirken, bileşik 6d en yüksek etkiyi göstermiştir. Hazırlanan bileşiklerin hepsi antibakteriyel etkiye sahiptir. Fakat bunların hiçbiri standart Sefuroksime göre daha yüksek etkiye sahip değildir. Download Article in PDF (96.6 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University