Volume 45 - Issue 1 - 21 - 26

Fatty Acid Composition in Larva, Pupa, Adult and Prey of Mud-Dauber Wasp, Sceliphron destillatorium (Hymenoptera: Sphecidae)

Çamur Yuva Yapan Yaban Arısı, Sceliphron destillatorium (Hymenoptera: Sphecidae)’un Larva, Pupa, Ergin ve Avlarının Yağ Asidi Kompozisyonu


Fatty acid composition of larvae, pupae, and adults of the mud-dauber wasp, Sceliphron destillatorium Illiger 1807, as well as spiders obtained from its nests was investigated for the first time. All samples were obta- ined from mud nests of the wasp collected from the field. Adults of this insect feed on nectar of flowers but their larvae feed on spiders. Totally 15 fatty acids were identified and quantified by GC-FID in analyzed samples. The highest of all fatty acids is oleic acid which was found as: 43.87%, 42.43%, 48.69%, and 43.88% in larvae, pupae, adult, and the spiders respectively. Fatty acid compositions in larvae, pupae, and spiders were found close to each other. Alpha linolenic acid was determined in larva, pupa, and spider but not in adults, so it seems to be essential fatty acid for this wasp species. The data obtained are usable to reveal the relationship between fatty acid composition and nutrition or physiological events in insects. 

Çamur yuva yapan yaban arısı Sceliphron destillatorium türünün larva, pupa ve erginleri ile yuvalarından alınan örümceklerin yağ asit kompozisyonu ilk kez incelenmiştir. Numuneler araziden toplanan yabanarısı yuvalarından elde edilmiştir. Bu böceğin erginleri çiçekli bitkilerin nektarı ile larvaları ise örümceklerle beslenmiştir. İncelenen örneklerde toplam 15 yağ asidi tanımlanmış ve miktarları GC-FID ile ölçülmüştür. Bu yağ asitleri arasında en yüksek miktarda olan oleik asit larva, pupa, ergin ve örümcekte sırasıyla şu şekilde bulunmuştur: %43.87, %42.43, %48.69 ve %43.88. Larva, pupa ve örümceklerde yağ asidi kompozisyonu birbirine oldukça yakın bulunmuştur. Alfa linolenik asit larva pupa ve örümcekte tespit edilmiş ancak erginlerde bulunamamıştır, bu nedenle bu böcek türü için temel görünmektedir. Elde edilen veriler böceklerde yağ asit kompozisyonunun beslenme veya fizyolojik olaylarla ilişkilerini belirlemek için kullanılabilir. Download Article in PDF (108 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University