Volume 44 - Issue 4 - 419 - 423

Development of an Electrochemical Aptasensor for Detection of Ochratoxin A

Okratoksin A Tayinine Yönelik Elektrokimyasal Aptasensör Geliştirilmesi


Asensitive electrochemical aptasensor for label free detection of Ochratoxin A (OTA) is presented in this study. 5’thiohexyl (SH- (CH2)6) linked aptamer sequence was immobilized onto disposable screen printed gold electrode surfaces (AuSCPE) via thiol bounding. Interaction between OTA and DNA aptamer was monitored by Electrochemical Impedance Spectrometry (EIS) in the presence of 5mM [Fe(CN)6]3-/4- based on electron transfer resistance (Rct). And a limit of detection was found to be 0.375 nM. 

Çalışmada Okratoksin A’nın (OTA) işaretsiz bir yöntemle tayinine yönelik elektrokimyasal aptasensör tasarımı gerçekleştirilmiştir. 5’ ucundan tiyohekzil işaretli (SH-(CH2)6 ) aptamer dizileri tek kullanımlık perde baskılı altın elektrot (AuSCPE) yüzeylerine tiyol grubu ile bağlanmıştır. OTA ve DNA aptamer dizisi arasındaki bağlanma Elektrokimyasal Empedans Spektrometri tekniği (EIS) ile 5mM [Fe(CN)6]3-/4- çözeltisi varlığında elektron aktarımına dayalı olarak tayin edilmiş ve tayin sınırı da 0.375 nM olarak saptanmıştır. Download Article in PDF (602.7 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University