Volume 44 - Issue 4 - 515 - 523

Carbonic Anhydrase Activity Responses and Histopathological Changes in Gill and Liver Tissues after Acute Exposure to Chromium in Brown Trout Juveniles

Kahverengi Alabalık Yavrularında Kroma Akut Maruz Kaldıktan Sonra Solungaç ve Karaciğer Dokularında Histolojik Değişiklikler ve Karbonik Anhidraz Aktivitesi Yanıtları


Heavy metals are major pollutants in ground, air, marine and fresh water and they cause toxic effects in fish tissues. This study was conducted to determine histopathological effects and changes in carbonic anhy- drase (CA) enzyme activity in liver and gill tissues of brown trout juveniles exposed to chromium (Cr3+). Fish were exposed to chromium concentrations (1 mg/L and 2 mg/L) for 24, 48 and 96h. It was found that CA was significantly inhibited at 48 and 96h of two concentrations (p<0.05). Besides, it was observed that the most common liver changes produced by Cr3+ were hyperemia and hepatocyte degeneration. The gill tissues of fish exposed to Cr3+ were characterized by lamellar hyperemia, lamellar edema, clumping, epithelial degeneration and lamellar atrophy. The present study indicated that Cr3+ inhibits carbonic anhydrase enzyme and causes histopathological damages in gill and liver tissues. 

Ağır metaller toprak, hava, deniz ve tatlı sularda önemli kirleticilerdir. Balık dokularında toksik etkilere neden olurlar. Bu çalışma, kroma (Cr3+) maruz kalmış kahverengi yavru alabalık karaciğer ve solungaç dokularında karbonik anhidraz (CA) enzim aktivitesindeki değişiklikleri ve histolojik etkileri belirlemek amacıyla yapıldı. Balık 24, 48 ve 96 saat için (1 mg/L ve 2 mg/L) derişimlerde kroma maruz bırakıldı. CA iki derişimde, 48 ve 96 saat’ta önemli bir şekilde inhibe olduğu bulundu (p<0,05). Ayrıca, krom tarafından üretilen en yaygın karaciğer değişiklikleri kan göllenmesi ve hepatosit dejenerasyonu görülmüştür. Kroma maruz kalan balıkların solungaç dokularında katmanlı kan göllenmesi, katmanlı ödem, topaklanma, epitel dejenerasyonu ve katmanlı atrofi ile karakterize edildi. Bu çalışmada Cr3+ karbonik anhidraz enzimini inhibe eder solungaç ile karaciğer dokularında histopatolojik zararlara neden olduğu belirtildi. Download Article in PDF (746.6 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University