Volume 44 - Issue 1 - 21 - 24

A New Anthracocystis (Ustilaginales) Record for Turkey

Türkiye için Yeni Bir Anthracocystis (Ustilaginales) Kaydı


Asmut species, Anthracocystis penniseti (Rabenh.) McTaggart & R.G. Shivas (Ustilaginaceae) on Pennisetum orientale Rich. (Poaceae) is reported for the first time from Turkey. The morphological and microscopical features of this fungi are described with figures. 

Bir rastık mantarı türü Anthracocystis penniseti (Rabenh.) McTaggart & R.G. Shivas (Ustilaginaceae) Pennisetum orientale Rich. (Poaceae) bitkisi üzerinde Türkiye’den ilk kez kaydedilmiştir. Bu mantarın şekilleri ile morfolojik ve mikroskobik özellikleri toplanan örneklere bağlı olarak tanımlanmıştır. Download Article in PDF (132.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University