Volume 43 - Issue 2 - 115 - 118

Screening of Morphological and Anatomical Features of Coprinellus micaceus (Bull.) Fr. From Turkey ​

Türkiye’den Coprinellus micaceus (Bull.) Fr.’un Anatomik ve Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi


In this study, cultural properties those morphological and anatomical features of Coprinellus micaceus (Bull.) Fr. spores and mycelium were examined. Carpofor is tawny brown-brown and shape from oval to bell-shaped to convex. Stem is white. The mushroom samples were brought to the laboratory and were incubated in the dark for 10 days, in 26°C. During incubation period, the development of mycelium were measured on a daily and the radial growth rates was taken as criteria. The spores and mycelium of Coprinellus micaceus were investiga- ted with help of both light microscopy and scanning electron microscopy (SEM). 

Bu çalışmada, Coprinellus micaceus (Bull.) Fr.’un kültürel özellikleri, spor ve misellerinin anatomik ve morfolojik özellikleri incelenmiştir. Karpofor esmer kahverengi ve kahverengi, şekli oval, çan şekilli, konvekstir. Sap beyazdır. Mantar örnekleri laboratuvarda 26°C’de, karanlıkta, 10 gün inkübe edildi. İnkübasyon dönemi sırasında misel gelişimi günlük olarak ölçüldü ve radyal büyüme oranı kriter olarak alındı. Coprinellus micaceus’un spor ve miselleri ışık mikroskobu ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelendi. Download Article in PDF (1.0 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University