Volume 43 - Issue 2 - 91 - 97

Anticancer Properties of Different Species of Salvia

Farklı Salvia Türlerinin Antikanser Özellikleri


Historically, thousands of different species of plant have been reported as being useful for the treatment of cancer. Salvia species think among these plants. Salvia; “sage” are derived from the Latin salvere referring to remedy properties arrogate to the various Salvia species. Salvia is the largest genus of plants in the mint family, Lamiaceae. In this review we performed to report the anticancer features of different species of salvia 

Tarih boyunca binlerce farklı bitki türünün kanser tedavisinde kullanımı rapor edilmiştir. Salvia türleri de bu bitkiler arasındadır. Adaçayı, çeşitli salvia türlerine atıfta bulunmak için latincede salvare kelimesinden türemiştir. Salvia Lamiaceae ailesinin en geniş bitki türüdür. Bu derlemede farklı salvia türlerinin anti kanser özelliği hakkında bilgi verme amaçlanmıştır. Download Article in PDF (127.3 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University