Volume 42 - Issue 2 - 251 - 261

The systematic analysis of male and female genital structures of tribe Carabini, Platynini, Sphodrini and Zabrini (Coleoptera, Carabidae) species and their taxonomic importance

Carabini, Platynini, Sphodrini ve Zabrini (Coleoptera, Carabidae) tribusu türleri erkek ve dişi genital yapılarının sistematik analizi ve taksonomik önemleri


In this study, the structure of the male and female genitalia of fourteen species from the tribe Carabini, Platy- nini, Sphodrini and Zabrini have been examined. Aedeagus, parameres, hemisternites, basal and apical seg- ment of styli have been analyzed and illustrated and systematic differences among them have also been dis- cussed at the generic and species level in order to clarify their distinctive characteristics. 

Bu çalışmada, Carabini, Platynini, Sphodrini ve Zabrini tribusuna ait 14 türün erkek ve dişi genital organ yapıları çalışılmıştır. Erkek genitalyaya ait aedeagus ve paramerlerin, dişi genitalyadan hemisternite ve stylusun basal ve apical segmentlerinin yapısı analiz edilerek şekilleri çizilmiş, bu yapılara ait taksonomik karakterlerin gruplar arasındaki cins ve tür düzeyindeki farklılıkları tartışılmıştır. Download Article in PDF (863.6 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University