Volume 42 - Issue 2 - 161 - 165

Some Taxonomical Characteristics of Tadarida teniotis (Mammalia: Chiroptera) in Turkey

Türkiye’deki Tadarida teniotis’in Bazı Taksonomik Karakterleri (Mammalia: Chiroptera)


This study is based on some records and observations concerning Tadarida teniotis obtained during the field works carried out between 1977 and 2012. Diagnostic characters, habitat, fur colour, measurements, karyo- logy and collection localities of the specimens were recorded. Specimens were divided into two age groups as young and adult. Specimens were compared to the literature in terms of statistical data and fur colour and it was concluded that our specimens represented the nominative form, T.t. teniotis

Bu araştırma 1977 ve 2012 yılları arasında yapılan arazi çalışmaları sırasında Tadarida teniotis’le ilgili bazı kayıt ve gözlemlere dayanmaktadır. Bu türün diagnostik karakteri, habitatı, kürk rengi, ölçüleri, karyolojisi ve örneklerin kayıt yerleri verilmiştir. Örnekler genç ve ergin olmak üzere iki yaş grubuna ayrılmıştır. İstatistiki veriler ve kürk rengi bakımından literatürle karşılaştırılmış ve örneklerin nominatif form, T.t. teniotis’i temsil ettiği sonucuna varılmıştır. Download Article in PDF (190.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University