Volume 42 - Issue 1 - 71 - 79

Water sorption studies and adsorptive features of acrylamide based hydrogels as semi-IPNs and composites

Akrilamid esaslı yarı-IPN ve kompozit hidrojellerin su soğurum çalışmaları ve adsorpsiyon özellikleri


In this study, sorption behaviors of water absorbing materials on the basis of acrylamide copolymers as semi- IPNs and composite systems have been investigated. Highly swollen hydrogels made by the polymerization of acrylamide with some hydrophilic co-monomers, some linear polymer and some clays were investigated as a function of composition to find materials with swelling and sorption properties of some metal ions, some pollutant-organics and some dyes. The hydrogels, the semi-IPNs and the composites were prepared by γ-irradiation or free radical solution polymerization in aqueous solutions of monomers and some multifunctional crosslinkers. Swelling experiments were performed in water or other swelling media at 25°C, gravimetrically. For sorption of some metal ions and some dyes into the hydrogels was studied by batch sorption technique at 25°C. This review introduces water sorption studies and adsorptive features of acrylamide based hydrogels as semi-IPNs and composites, synthetic methods, the hydrogel characteristics and their applications. 

Bu çalışmada, su soğurabilen malzemeler olarak yarı-IPN ve kompozit özellikteki akrilamid esaslı kopolimerlerin soğurum davranışları incelendi. Akrilamidin bazı hidrofilik yardımcı monomerler, bazı doğrusal polimerler ve bazı killerin varlığında polimerleşmeleri ile oluşturulan ve yüksek oranda şişebilen hidrojellerin şişme özellikleri ile metal iyonları, boyar madde ve bazı organikleri soğurum özellikleri kopolimerleri oluşturan maddelerin özelliklerine bağlı olarak araştırıldı. Hidrojeller, yarı-IPN’ler ve kompozitler, ilgili monomerlerin sulu çözeltilerinde serbest radikal polimerleşme tekniği ile ya γ-ışınları ile ya da bazı çok fonksiyonlu çapraz bağlayıcılar kullanılarak elde edilmiştir. Şişme denemeleri suda ya da ilgili şişme ortamında 25°C‘da gravimetrik olarak gerçekleştirilmiştir. Metal iyonları ve boyar maddelerin hidrojellere soğurum özellikleri, 25°C‘da bir dizi nicel soğurum çalışması değerlendirilerek oluşturulmuştur. Bu derleme, yarı-IPN ve kompozit biçiminde üretilen akrilamid esaslı hidrojellerin, su soğurum çalışmaları, adsorpsiyon yetenekleri, üretim yöntemleri, hidrojel özellikleri ve uygulamaları hakkında bilgiler sunmaktadır. Download Article in PDF (273 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University