Volume 41 - Issue 3 - 221 - 224

New records of Microfungi from Malatya province in Turkey

Türkiye’de Malatya İlinden Yeni Mikrofungus Kayıtları


Three microfungi taxa, Pleospora lithophilae Gucevič on Pimpinella paucidentata V.A.Matthews, Septoria cruciatae Roberge ex Desm. on Galium mite Boiss. & Hohen., Placosphaeria campanulae (DC.) Bäumler on Asyneuma amplexicaule Hand.–Mazz. var. angustifolium (Boiss.) Bornm., are reported for the first time from Turkey. The morphological and microscopical features with figures of these fungi are described based on the collected materials. 

Pimpinella paucidentata V.A.Matthews üzerinde Pleospora lithophilae Gucevič, Galium mite Boiss. & Hohen. üzerinde Septoria cruciatae Roberge ex Desm. ve Asyneuma amplexicaule Hand.–Mazz. var. angustifolium (Boiss.) Bornm. üzerinde Placosphaeria campanulae (DC.) Bäumler olan 3 tane mikrofungus türü Türkiye’den ilk defa kaydedilmiştir. Bu fungusların şekilleri ile morfolojik ve mikroskobik özellikleri toplanan örneklere bağlı olarak tanımlanmıştır. Download Article in PDF (1.2 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University