Volume 41 - Issue 1 - 21 - 27

Genotoxic Effects of Dursban 4 in Allium cepa

Allium cepa’da Dursban 4’ün Genotoksik Etkileri


Genotoxic effects of Dursban 4 (Chlorpyrifos-Ethyl), which is used commonly in agricultural areas were evaluated in the root meristem cells of Allium cepa. The roots of the plants were treated with 600 ppm, 1200 ppm and 1800 ppm concentrations of Dursban 4. Root tips after having grown to a certain length were stained according to aceto-orcein squash procedure. Metabolic variations in response to Dursban 4 toxicity was measured using physiological parameters and antioxidant enzymatic activities. Chromosomal aberrations, mitosis abnormalities, mitotic index and micronucleus assay of applied pesticides on Allium cepa roots were determined. 

Genellikle tarımsal alanlarda kullanılmakta olan Dursban 4’ün genotoksik etkileri, Allium cepa’nın kök meristem hücrelerinde görüldü. Bitkilerin kökleri 600 ppm, 1200 ppm ve 1800 ppm derişimlerde Dursban 4 ile muamele edildi. Kök uçları belli bir boya ulaştıktan sonra aceto-orcein yöntemine göre boyandı. Dursban 4 toksisitesine cevaptaki metabolik değişimler fizyolojik parametreler ve antioksidan enzimatik activiteler kullanılarak ölçüldü. Pestisitlerle muamele edilen Allium cepa köklerinde kromozomal hatalar, mitoz anomalileri, mitotik indeks ve mikronükleus saptandı. Download Article in PDF (384 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2022 Hacettepe University