Volume 40 - Special Issue - 371 - 376

Effects of 4-tert-Octylphenol, during Pregnancy Period, on Infanticidal Behavior in Rats

Gebelik Süresince Uygulanan Oktilfenolün Sıçanlarda İnfantisidal Davranış Üzerindeki Etkileri


Infanticide has been observed in numerous animal species, including rats. The present study was carried out to investigate the behavioral effects of 4-tert-Octylphenol (OP) exposure at fetal period on male and female rat offsprings. Pregnant rats were treated with OP (100 or 250 mg/kg/day) in vehicle (corn oil) or vehicle alone daily from day 1 to day 20 of pregnancy. After birth, infanticidal behavior was observed in 100 mg/kg/ day (OP100) and 250 mg/kg/day treatment group (OP250). 47% of live offspring were killed and consumed in OP100 and 53% of live offspring were killed and consumed in OP250. The results of this study suggest that, the octylphenol which was applied in fetal period causes negative effects on the rats. 

İnfantisit, sıçanların da dahil olduğu bir çok hayvan türünde gözlenmiştir. Bu çalışmada, 4-tert-oktilfenole (OP) gebelik döneminde maruz kalmanın erkek ve dişi yavru sıçanlar üzerindeki davranışsal etkileri araştırılmıştır. Gebe sıçanlar, gebeliğin 1-20. günleri süresince 100 mg/kg/gün (OP100) ve 250 mg/kg/gün (OP250) olmak üzere oktilfenole maruz bırakılmış, kontrol ve yağ kontrol olarak gruplanmıştır. Doğum sonrasında infantisidal davranış OP100 ve OP250 uygulama gruplarında gözlenmiştir. Yavru sıçanlar, OP100 grubunda %47 oranında ve OP250 grubunda %53 oranında yenerek öldürülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları, fötal dönemde uygulanan oktilfenolün sıçanlarda olumsuz etkilere neden olduğunu ortaya koymaktadır. Download Article in PDF (119.4 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University