Volume 40 - Issue 2 - 119 - 126

Antimicrobial Activities, Absorption Characteristics and Tautomeric Structures of o,o’-Hydroxyazo Dyes Containing an Acryloyloxy Group and Their Chromium Complexes

Akriloil Grup İçeren o,o’-Hidroksiazo Boyar Maddelerinin ve Komplekslerinin Tautomerik Yapıları, Absorbsiyon Karakteristikleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri


The UV-VIS behavior of (E)-1-((2-hydroxy-5-methylphenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-diol and the acrylate derivatives and their chromium complexes were determined in different solvents, pH and temperature. The dyes were found to exist in azo and hydrazone tautomeric equilibrium in solution. And also, the o,o’- dihydroxyazo dyes and chromium complexes were tested for antimicrobial activity against Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeroginosa, Escherichia coli and Candida albicans. Dye I generally affected all microorganisms, while compounds II, III and IV were more effective against P. aeroginosa and E. coli. Because dye I has an antimicrobial effect on both bacteria and fungus it finds good use in various applications such as textile fiber dyeing, and biomedical studies. Significantly, this dye could also lead to the development of new antifungal drugs. 

E-1-((2-hydroxy-5-methylphenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-diol’ün ve akrilat türevlerinin ve onların krom komplekslerinin farklı çözücüler, pH ve sıcaklıklardaki UV-VIS davranışları tespit edildi. Çözücü içinde boyalar azo ve hidroazo tautomeric dengede bulundu. Aynı zamanda o,o’-dihydroksi azo boyaları ve krom komplekleri Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeroginosa, Escherichia coli ve Candida albicans antimikrobiyal aktivite açısından test edildi. Boya I genellikle tüm mikroorganizmalar üzerine etkili iken, II, III ve IV’ cü bileşikler P. aeroginosa ve E. coli üzerine daha fazla etkilidir. Boya I hem bakteriler hem de mayalar üzerinde antimikrobiyal etkiye sahip olduğu için, tekstilde lif boyaması ve biyomedikal çalışmalar gibi çeşitli uygulamalarda kullanımı uygun bulunmuştur. Bu boya önemli ölçüde yeni antifungal ilaçların geliştirilmesine yol açabilir. Download Article in PDF (1.0 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University