Volume 40 - Issue 1 - 111 - 117

Removal of Hazardous Food Dye, Brilliant Blue Fcf from Aqueous Solution by Magnetic Crosslinked Chitosan Beads

Zararlı Bir Gıda Boyası olan Brilliant Blue Fcf’nin Sulu Ortamdan Çapraz Bağlı Manyetik Kitosan Boncuklar ile Giderimi


The use of magnetic crosslinked chitosan beads for the removal of hazardous dye “Brilliant Blue FCF” from aqueous solution at different initial pH levels, contact times and initial concentrations was studied. The equilibrium adsorption data were described by Langmuir, Freundlich and Dubinin-Radushkevich adsorption isotherms. The experimental results showed that the maximum adsorption of dye pH was 2.0. Equilibrium was attained in 150 min. The equilibrium sorption was best described by the Dubinin-Radushkevich adsorption isotherm model. The estimated values of E for the present study were found to be >8kj/mol at room temperature which implies that adsorption of Brilliant Blue FCF onto magnetic crosslinked chitosan beads is chemisorption. The study indicates that dye adsorption onto chitosan beads is becoming an alternative replacement for the conventional adsorbents used for dye removal purposes. Also, as they are magnetic it is easy to separate the beads from the water after the treatment. 

Çapraz bağlı manyetik kitosan boncuklar ile, zararlı bir boya olan “Brilliant Blue FCF” nin sulu ortamdan farklı pH seviyeleri, etkileşim süreleri ve konsantrasyonlarda adsorpsiyonu çalışılmıştır. Boyanın ortamdan adsorpsiyon sabitleri Langmiur, Freundlich ve Dubinin-Radushkevich adsorpsiyon izotermlerine göre açıklanmıştır. Deneysel verilere gore, boyanın maksimum adsorplandığı pH değeri 2.0’ dir. Adsopsiyon ortamı 150 dakikada dengeye gelmiştir. Boyanın ortamdaki adsorpsiyonu en iyi Dubinin-Radushkevich adsorpsiyon izoterm modeli ile açıklanmıştır. Yapılan çalışmada E değeri > 8 kj/mol olarak bulunmuştur ve bu sonuç Brilliant Blue FCF’nin çapraz bağlı manyetik kitosan boncuklar üzerine kemisorpsiyon ile bağlandığını göstermektedir. Yapılan çalışma, kitosan boncuklar üzerine boya adsopsiyonunun, kullanılan geleneksel adsorbanların yerine boya giderimi amacıyla kullanılabilecek bir alternatif olduğuna işaret etmektedir. Ayrıca boncukların, manyetik özelliği sayesinde uygulama sonrasında ortamdan kolaylıkla ayrılmaları da mümkün olabilecektir. Download Article in PDF (459 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2021 Hacettepe University