Volume 49 - Issue 1 - 25 - 36

In Vitro Evaluation Of Naproxen Metabolite, O-Desmethylnaproxen On A Mouse Connective Tissue Fibroblast Cells

Fare Bağ Dokusu Fibroblast Hücreleri Üzerinde Naproksen metaboliti O-Desmetilnaproksenin In Vitro Değerlendirilmesi


The aim of this in vitro study was assessment of the cytotoxic level of O-desmethylnaproxen. A mouse connective tissue fibroblast cell line, L929 was exposed to naproxen and O-desmethylnaproxen in different concentrations for 24- and 48- hours. Cell viability was tested by 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphnyltetrazolium bromide (MTT), while apoptosis was determined by acridine orange/propidium iodide (AO/PI) double staining method. The control group was free from any agent (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) only) and accepted as 100% cell viability. The IC50 results indicated that the inhibition of 50% cell viability was resulted by the highest concentration of O-desmethylnaproxen (0.7 μg/mL) while none of naproxen concentration was caused 50% cell death. Consequently, to avoid the unacceptable side effects of naproxen metabolites that evacuated by urine; further studies should be conducted to determine the accumulation of naproxen metabolites.

Bu in vitro çalışmanın amacı, O-desmetilnaproksen’nin sitotoksik seviyesinin belirlenmesidir. Bu amaçla, L929 hücre hattı, fare bağ doku fibroblast hücreleri, 24- ve 48- saat boyunca farklı konsantrasyonlarda naproksen ve O-desmetilnaproksene maruz bırakılmıştır. Hücre canlılığı MTT ile test edilirken, apoptoz AO/PI çift boyama yöntemi ile belirlenmiştir. Kontrol grubu herhangi bir ajan içermeyen (sadece DMEM) ve % 100 hücre canlılığı olan grup olarak kabul edilmiştir. IC50 sonuçları, % 50 hücre ölümüne neden olan grubun en yüksek konsantrasyona sahip 0-desmetilnaproksen’de (0.7 ug / mL) ortaya çıktığı ancak naproksen konsantrasyonlarının, % 50 hücre ölümüne neden olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak, idrarla vücuttan uzaklaştırılan naproksen metabolitlerinin, dikkate alınmayan yan etkilerinden kaçınmak için; naproksen metabolitlerinin birikimini belirlemek amacı ile daha ileri çalışmalar yapılmalıdır.Download Article in PDF (2.4 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University