Volume 48 - Issue 3 - 275 - 282

The Effects of Match Conditions on the Shaped Elements of Blood And Iron Level of Football Players

Futbolcularda Müsabaka Şartlarının Kanın Şekilli Elemanları ve Demir Düzeyine Etkisi


The conditions of football match and intensive exercise changes the hematological parameters. It is also known that, endurance training causes “sports anemia” which is an athlete specific anemia type. The purpose of our study is to research the effects of pre-match and post-match on the shaped elements of blood and iron level of football players. The

study group consisted of 12 volunteer male athletes who are playing football in Turkish A2 League for ‘Erciyes Spor Kulübü’. The pulsations, systolic/diastolic blood pressures, vertical/long jumps and elasticity of participating football players are measured and their blood samples were taken before and after the football match. There were statistically significant differences between the values of erythrocyte, leukocyte, thrombocyte, iron and iron binding (p<0.05) whereas there weren’t any significant differences between PCT (procalcitonin), RBC (red blood cell) and MCH (mean cell hemoglobin) levels (p>0.05) in football players before and after the match. According to our results, match conditions and intensive exercise cause serious changes in iron levels and shaped elements of blood. The blood samples which will be taken at the pre-season, mid-season and late-season periods in accordance with the frequencies specified in the current literature can be important to follow the individual blood profile standards of each football players.

Futbol maçı ve yoğun egzersiz koşulları hematolojik parametreleri değiştirebilmektedir. Dayanıklılık antrenmanlarının sporcuya özgü bir anemi türü olan “spor anemisine” neden olduğu da bilinmektedir. Çalışmamızın amacı, futbolcularda müsabaka şartlarının kanın şekilli elemanları ve demir seviyesi üzerindeki etkilerini araştırmaktır.Çalışma grubu Türkiye A2 Liginde ‘ Erciyes Spor Kulübü’ futbol oynayan 12 gönüllü erkek sporcudan oluşturuldu. Katılan futbolcuların nabızları, sistolik/diyastolik kan basınçları, dikey/uzun sıçramaları ve esnekliği ölçülmüş ve kan örnekleri futbol maçından önce ve sonra alınmıştır. Eritrosit, lökosit, trombosit, demir ve demir bağlanması (p <0.05) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken, PCT (prokalsitonin), RBC (kırmızı kan hücresi) ve MCH (ortalama hücre hemoglobini) seviyeleri arasında müsabaka öncesi ve sonra anlamlı bir fark yoktu (p> 0.05). Sonuçlarımıza göre, maç koşulları ve yoğun egzersiz demir seviyelerinde ve kanın şekilli elemanlarında ciddi değişikliklere neden olmaktadır. Sezon öncesi, sezon ortası ve sezon sonu dönemlerinde mevcut literatürde belirtilen sıklıklara göre alınacak kan örnekleri, her futbolcunun bireysel kan profili standartlarının takibi için önemli olabilir.Download Article in PDF (356.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University