Volume 48 - Issue 3 - 291 - 299

Investigation of The Synergistic Effects of Trastuzumab And Gambogic Acid in Her-2 Positive Breast Cancer Cell Line

Her-2 Pozitif Meme Kanseri Hücre Hattında Trastuzumab ve Gambojik Asit Sinerjik Etkilerinin İncelenmesi


HER2 positive breast cancer is one of the biggest health problems in the world, causing millions of deaths every year. Drug combination modeling studies are extensively evaluated in treating many diseases. Pharmacological studies over the last half-century have shown that gambogic acid has potent anti-tumor activity against many types of cancer, including breast cancer. In this study, we examined the synergistic anticancer effect of gambogic acid and trastuzumab in HER2 positive breast cancer cell line (MDA-MB-453). In-vitro synergistic and antiproliferative effects of trastuzumab plus gambogic acid studies were determined with XTT method and the combination index (CI) values of the trastuzumab and gambogic acid combination were calculated by CompuSyn software. To determine molecular mechanisms of the trastuzumab and gambogic acid combination in MDA-MB-453 cells, the differences of gene and protein expression levels of HER2, caspase-9 and Bax were analyzed with using RT-qPCR and ELISA techniques. The combination of 50 μg/ml trastuzumab and 5 μM gambogic acid showed the best synergistic effect at 24 h incubation in MDA-MB-453 cells according to the in-vitro cell proliferation, RT-qPCR and ELISA test. Gambogic acid effects on HER2 positive breast cancer cell line shows its potential as natural compound to inhibit breast cancer cell proliferation in combination with trastuzumab.

HER2 pozitif meme kanseri, her yıl milyonlarca ölüme neden olan dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biridir. İlaç kombinasyonu modelleme çalışmaları birçok hastalığın tedavisinde kapsamlı bir şekilde değerlendirilmektedir. Son yarım yüzyıl boyunca yapılan farmakolojik çalışmalar, gambojik asidin meme kanseri de dahil olmak üzere birçok kanser türüne karşı güçlü bir anti-tümör aktiviteye sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada HER2 pozitif meme kanseri hücre hattında (MDA- MB-453) gambojik asit ve trastuzumabın sinerjistik antikanser etkisini inceledik. Trastuzumab artı gambojik asit çalışmalarının in vitro sinerjistik ve antiproliferatif etkileri XTT yöntemi ile belirlenmiş ve trastuzumab ve gambojik asit kombinasyonunun kombinasyon indeksi (CI) değerleri CompuSyn yazılımı ile hesaplanmıştır. MDA-MB-453 hücrelerinde, trastuzumab ve gambojik asit kombinasyonlarının moleküler mekanizmalarını belirlemek ve HER2, kaspaz-9 ve Bax’ın protein ve gen ekspresyonu seviyelerindeki farklılıklar RT-PCR (qRT-PCR) ve ELISA teknikleri kullanılarak analiz edildi. RT-qPCR ve ELISA testine göre; 50 μg / ml trastuzumab ve 5 μM gambojik asit kombinasyonu, MDA-MB-453 hücre hattında 24 saatlik inkübasyonda en iyi sinerjistik etkiyi gösterdi. Gambojik asitin HER2 pozitif meme kanseri hücre hattı üzerine etkisi, , trastuzumab ile kombinasyonunun meme kanseri hücre proliferasyonunu inhibe eden doğal bileşik potansiyeline sahip olduğunu gösterir.Download Article in PDF (1.1 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University