Volume 48 - Issue 2 - 137 - 145

Amoxicillin Loaded Magnetic Nanoparticles Developed For Treatment of Osteomyelitis

Osteomyelit Tedavisi İçin Geliştirilen Amoksisilin Yüklü Manyetik Nanopartiküller


Osteomyelitis is a bone infection caused by microorganisms. Localized efficient drug delivery for treatment osteomyelitis is an important topic. Amoxicillin is one of the antibiotics used for osteomyelitis therapy. Magnetic nanoparticles could achieve localized targeted treatment with the help of magnetic field. Starch is a biodegradable and biocompatible biopolymer and can be used for carrier material for drug delivery. The aim of this study is to develop amoxicillin loaded magnetic nanoparticles for the use of treatment of osteomyelitis. Here, magnetite nanostructures were coated with starch and characterized with FTIR, TGA and SEM. It was seen that nanoparticles were spherical and had a size of 14-36 nm. Amoxicillin loading onto magnetic nanoparticles was performed by adsorption method using various concentrations of drug and 0.483 mg amoxicillin was adsorbed on per mg of nanoparticles. In addition, in vitro drug release at pH 7.4 was obtained as in a controlled manner. As a conclusion, it can be suggested that amoxicillin loaded these nanoparticles could have a potential for drug delivery to osteomyelitis.

Osteomyelit mikroorganizmların sebep olduğu bir kemik enfeksiyonudur. Osteomyelit tedavisinde ilacın etkili bir şekilde lokalize gönderimi önemli bir konudur. Amoksisilin osteomyelit terapisinde kullanılan antibiyotiklerden biridir. Manyetik nanopartiküller manyetik alan yardımıyla lokalize hedefli tedavi sağlayabilmektedir. Nişasta biyoparçalanır ve biyouyumlu bir polimerdir ve ilaç gönderimi amacıyla taşıyıcı materyal olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı osteomyelit tedavisinde kullanılmak için amoksisilin yüklü manyetik nanopartiküller hazırlanmaktır. Burada, magnetit nanoyapılar nişasta ila kaplanarak FTIR, TGA ve SEM ile karakterize edildi. Nanopartiküllerin küresel yapıda olduğu ve boyutlarının 14-36 nm olarak değiştiği belirlendi. Amoksisilin değişen konsatrasyonları kullanılarak manyetik nanopartiküllere adsorpsiyon metoduyla yüklendi ve maksimum olarak mg nanopartikül başına 0.483 mg amoksisilin adsorbe edildi. Ayrıca in vitro ilaç salımının pH 7.4’te kontrollü olarak gerçekleştiği gözlendi. Sonuç olarak, amoksisilin yüklü manyetik nanopartiküllerin ostemyelit tedavisine yönelik olarak ilaç gönderim potansiyeli olduğu düşünülmektedir.Download Article in PDF (841.2 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University