Volume 48 - Issue 1 - 83 - 98

Three-Phase Partitioning OF α-Galactosidase From Aspergillus Lentulus: Optimization of System And Characterization of Enzyme

α-Galaktozidazin Aspergillus lentulus’dan Üçlü-Faz Ayırımı: Sistemin Optimizasyonu ve Enzimin Karakterizasyonu


Three-phase partitioning (TPP) technique is successfully used for the first time for partial purification of α-galactosidase from Aspergillus lentulus in single step. The influence of variations in ammonium sulfate concentration, extract to t-butanol ratio and pH on extraction efficiency of the enzyme are investigated to achieve the highest yield and purity fold. Optimal purification parameters of the system are determined as 55% (w/v) ammonium sulfate concentration with 1:1 (v/v) ratio of crude extract to t-butanol at pH 5.5. This optimized TPP system gave 5.3 purification fold with 178% recovery of α-galactosidase. The maximum activity was registered at pH 6.5 and 50°C. α-Galactosidase showed a good stability within the temperature range of 25-60°C and pH range of 2.6-5.5. The KM and Vmax values were determined as 0.365 mM and 0.093 U, respectively. Among the metals and sugars Na2CO3 and galactose showed strong inhibitory effect on the activity of enzyme. The availability of a new α-galactosidase with different biochemical properties from A. lentulus by using TPP may be of interest for its various biotechnological applications.

Üçlü-faz ayırma (TPP) tekniği α-galaktozidazın Aspergillus lentulus’dan tek adımda kısmi saflaştırılması için ilk kez başarıyla kullanıldı. Yüksek aktivite ve saflaştırma katı elde etmek için enzimin ekstraksiyon etkinliğine amonyum sülfat konsantrasyonu, ekstrakt t-butanol oranı ve pH etkisi araştırıldı. Sistemin optimum saflaştırma parametreleri %55(w/v) amonyum sülfat konsantrasyonu, 1:1 (v/v) ham ekstrakt t-butanol oranı ve pH 5.5 olarak belirlendi. Bu optimize TPP sistemi α-galaktosidaz için 5.3 saflaştırma katı ile %178 aktivite verimi oluşturdu. pH 6.5 ve 50°C’de maksimum aktivite gözlendi. α-Galaktozidaz 25-60°C sıcaklık aralığında ve pH 2.6-5.5 aralığında oldukça iyi bir kararlılık gösterdi. KM ve Vmax değerleri sırasıyla 0.365 mM ve 0.093 U olarak belirlendi. Metal iyonları ve şekerler arasında Na2CO3 ve galaktoz enzim aktivitesi üzerinde kuvvetli inhibitor etkisi gösterdi. TPP ile A. lentulus’dan farklı biyokimyasal özelliklere sahip yeni bir α-galaktozidazın elde edilmesi onun çeşitli biyoteknolojik uygulamaları açısından ilgi çekici olacaktır.Download Article in PDF (612.5 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University