Volume 48 - Issue 1 - 65 - 74

The Effect of Aqueous Extract of Pine Kindling on the Liver and Kidney Tissues of Diabetic Rats

Sulu Çam Çıra Ekstraktının Diyabetik Sıçanların Karaciğer ve Böbrek Dokuları Üzerindeki Etkisi


In this study, the effect of aqueous extract of kindling wood obtained from pine trees on liver and kidney tissues of streptozotocin (STZ)-induced diabetic rats was investigated. Male Sprague Dawley rats were divided into five groups: 1) Control, 2) STZ rats 3) STZ rats treated with aqueous extract obtained from kindling wood of pine trees (respectively 100 g/L, 200 g/L and 400 g/L) for 10 weeks. According to our results, it was determined that this extract showed beneficial effects on oxidative stress (Malondialdehyde (MDA), Reduced glutathione (GSH), Oxidized glutathione (GSSG)) in liver and kidney tissues. Pine kindling extract showed generally positive effects on glycogen, cholesterol, alpha tocopherol, retinol, palmitic acid, stearic acid, oleic acid, linoleic acid, arachidonic acid and docosahexaenoic acid parameters in the liver and kidney tissues of diabetic rats. Pine kindling extract did not showed inhibitory effect on the amylase enzyme activity derived from bovine, porcine pancreas, fungi and bacteria during in vitro experiments. Pine kindling extract also did not exhibit inhibitor effect on α-glycosidase enzyme that hydrolyzes disaccharides.

Bu çalışmada, streptozotosinin neden olduğu diyabette çam ağaçlarının çıra kısmından elde edilen sulu özütlerin, sıçan karaciğer ve böbrek dokuları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Erkek Sprague Dawley sıçanları beş gruba ayrıldı: 1) Kontrol, 2) STZ grubu 3) STZ grubu+Çam ağaçlarının çıra kısmından elde edilen sulu özütler (sırasıyla 100 g/L, 200 g/L ve 400 g/L) 10 hafta süre ile uygulandı. Çam çıra özütünün karaciğer ve böbrek dokusunda oksidatif stres (Malondialdehit (MDA), İndirgenmiş glutatyon (GSH), yükseltgenmiş glutatyon (GSSG)) üzerinde faydalı etkiler gösterdiği belirlendi. Diyabetik sıçanların karaciğer ve böbrek dokularında glikojen, kolesterol, alfa tokoferol, retinol, palmitik asit, stearik asit, oleik asit, linoleik asit, araşidonik asit ve dokosaheksaenoik asit parameterleri üzerinde çam çıra özütünün genel olarak olumlu etkiler gösterdiği tespit edildi. İn vitro ortamda yapılan çalışmalarda, sığır, domuz pankreası, mantar ve bakterilerden elde edilen amilaz enzimlerinin aktivitesi üzerine çam ekstraktının inhibitör etki yapmadığı gözlendi. Ayrıca disakkaritleri hidroliz eden α-glukozidaz enzimi üzerine de çam çırasının inhibitör etkiye sahip olmadığı saptandı.Download Article in PDF (409.3 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University