Volume 47 - Issue 2 - 209 - 216

New Record and Comparison of Some Morphometric Characters of an Endemic Species Capoeta pestai (Pietschmann, 1933) (Pisces: Cyprinidae) Populations in Central Anatolia

Endemik Bir Tür Olan Capoeta pestai (Pietschmann, 1933) (Pisces: Cyprinidae)’nin, Orta Anadolu’daki Popülasyonlarının Bazı Morfometrik Özelliklerinin Karşılaştırması ve Yeni Kaydı


Endemic species, Capoeta pestai (Pietschmann, 1933) is newly recorded from the İbrala Stream, Yeşildere location, in endorheic basin of the Central Anatolia. The known distribution of this species in Anatolia previously limited to the Lake Beyşehir and Eğirdir Basin systems and the river Melendiz in this area. The taxonomic characters of C. pestai population in the İbrala Stream was discussed with its other populations living in this endorheic basin. One-way analysis of variance (ANOVA) was applied to identify whether there were any statistically significant differences among the populations. Based on our results, there is a wide variation among the populations in terms of the number of scales on the line lateral, the number of 1st gill raker and some measurement taxonomic characters. In evaluating these findings, C. mauricii which described as a new species from Lake Beyşehir is the synonym to C. pestai.

Endemik bir tür olan , Capoeta pestai (Pietschmann, 1933) Orta Anadolu’daki kapalı havzada yer alan Yeşildere mevkii, İbrala Deresi’nden ilk defa yakalanmıştır. Daha önce bu türün bilinen dağılımı Beyşehir ve Eğirdir gölü havza’ları ve Melendiz Çayı ile sınırlıydı. İbrala Deresi’ndeki C.pestai popülasyonunun taksonomik karakterleri, Orta Anadolu’daki kapalı havzada bulunan diğer populasyonları ile karşılaştırılmıştır. Populasyonlar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, Orta Anadolu’daki kapalı havzada yayılım gösteren populasyonlar arasında yanal çizgi üzerindeki pul sayısı, 1. solungaç dikeni sayısı ve bazı ölçülebilir karakterler bakımından geniş bir varyasyon vardır. Elde edilen bulgulara göre, Beyşehir Gölü’nden yeni bir tür olarak tanımlanan Capoeta mauricii, Capoeta pestai’nin sinonimidir.Download Article in PDF (765.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University