Volume 44 - Issue 2 - 149 - 153

The Situation of the Scoliidae (Hymenoptera: Vespoidea) in the Çukurova Region

Çukurova Bölgesi’nde Scoliidae (Hymenoptera: Vespoidea) Familyasının Durumu


Scoliidae have biological and economical importance for collecting the larvae of Coleoptera which are harmful to the crops and fruits in order to provide food to their larvae. The aim of this study is the detection of the current situation of Scoliidae in the Çukurova Region by determination of the species and comparing with previous data. At the end of the study, 8 species and 2 subspecies were identified. A significant reduction in the number of species was detected in comparison with the previous data. It has been observed that the natural insect fauna is a small amount almost to nothing around the agricultural lands. Pesticides cause extinction of natural pollinator insects. More effective measures should be taken to protect the natural fauna. 

Scoliidae, larvalarına besin sağlamak amacı ile tarım ürünlerine ve meyvelere zarar veren Coleoptera larvalarını topladığı için biyolojik ve ekonomik öneme sahiptirler. Bu çalışmanın amacı, Çukurova Bölgesi’ndeki Scoliidae familyasının günümüzdeki durumunu, mevcut türleri tespit ederek ve önceki verilerle karşılaştırarak ortaya çıkarmaktır. Çalışma sonunda, 8 tür ve 2 alttürün varlığı tespit edilmiştir. Önceki verilerle karşılaştırıldığında tür sayısında ciddi bir azalma tespit edilmiştir. Tarım arazilerinin çevrelerinde doğal böcek faunasının neredeyse yok denecek kadar az miktarda olduğu gözlenmiştir. Pestisitler, doğal polinatör böceklerin yok olmasına neden olmaktadır. Doğal faunanın korunması için daha etkili tedbirler alınması gerekmektedir. Download Article in PDF (159.3 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University