Volume 44 - Issue 2 - 205 - 208

The Effect of Natural Zeolite Clinoptilolite on Aquarium Water Conditions

Akvaryum Su Koşulları Üzerine Doğal Zeolit Klinoptilolitin Etkisi


Determination of the effects natural zeolite clinoptilolite on the aquarium water conditions was assessed in this study. For this purpose 2 different applications were performed. For the first application 7 grams of zeolite (Z7) was put to aquarium directly and for the second application same quantity of zeolite was put inside a net bag (NZ7) and placed in the aquarium. The third group was described as the control group without zeolite (C). Equal amounts of fish feed were added into the aquariums of the three groups and data on water quality parameters (temperature, pH, NH3, TAN) were collected for 12 days. At the end of the trial, level of ammonia which increased in proportion to time was lower in groups with zeolite after day 4, compared to the control group. While no statistical difference was found among mean water temperatures of trial groups (P>0.05), it was found that the difference between pH and ammonia levels was significant (P<0.05). 

Araştırmada, doğal zeolit klinoptilolitin akvaryum su koşulları üzerine yaptığı etkilerin belirlenmesi planlanmıştır. Bu amaç ile 2 farklı uygulama yapılarak deneme grupları oluşturulmuştur. İlk uygulama için tül torba olmaksızın 7 gram zeolit (Z7), ikinci uygulama için ise tül torba içerisinde 7 gram zeolit (TZ7) akvaryumlara yerleştirilmiştir. Üçüncü grup ise zeolit konulmayarak kontrol grubu olarak düzenlenmiştir (K). Her üç grubun akvaryumlarına eşit miktarda balık yemi eklenmiş ve 12 gün süresince su koşulları (sıcaklık, pH, NH3, TAN) ile ilgili veriler toplanmıştır. Deneme sonunda, süreyle orantılı olarak artan amonyak miktarının; zeolitli gruplarda kontrol grubuna kıyasla 4. günden sonra daha düşük miktarlarda olduğu belirlenmiştir. Deneme gruplarında belirlenen ortalama su sıcaklık değerleri arasında istatistiki bir fark belirlenmezken (P>0.05), pH ve amonyak değerleri arasındaki farkın istatistiki olarak önemli olduğu belirlenmiştir (P<0.05). Download Article in PDF (101.7 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2023 Hacettepe University