Volume 44 - Issue 2 - 115 - 118

Pollen Morphology of an Endangered, Endemic Anatolian Species, Noccaea aghrica (P.H.Davis & Kit Tan) M.Fırat & Özüdoğru (Brassicaceae) ​

Tehlike Altındaki Endemik Noccaea Aghrica (P.H.Davis & Kit Tan) Fırat & Özüdoğru (Brassicaceae) Türünün Polen Yapısı


The material of this study is Noccaea aghrica Fırat & Özüdoğru, an endangered, endemic species, only known from three localities in eastern Turkey. The pollen grains of N. aghrica are usually prolate, isopolar, trizono- colpate, reticulate, and with the colpi almost running the full length and terminating at the poles. The average length and width of the pollens are 16.89 μm, 6.21 μm and for polar and equatorial axes are 20.94 μm and 18.89 μm, respectively. The pollen measurements and scanning electron microscope, light microscope photographs were given in the manuscript. 

Araştırmamıza konu olan Noccaea aghrica Fırat & Özüdoğru türü ülkemizde endemik tehlike altında bir tür olup yalnızca üç lokalitede bilinmektedir. N. aghrica polenleri genellikle prolat, izopolar, trizonokolpat, retikülat yapıda olup, kolpus neredeyse kutba kadar uzanır. Polenlerin ortalama boy ve eni sırasıyla 16.89 μm ve 6.21 μm; ortalama polar ve ekvatoral eksen boyu ise 20,94 μm ve 18,89 μm olarak ölçülmüştür. Polen ölçüm sonuçları, elektron mikroskobu ve ışık mikroskobu fotoğrafları da çalışmamızda yer almaktadır. Download Article in PDF (1.2 MB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University