Volume 44 - Issue 2 - 173 - 179

Morphological Properties of Nannospalax (Rodentia: Spalacidae) Distributed in North-Iraq ​

Kuzey Irak’ta Dağılış Gösteren Nannospalax (Rodentia: Spalacidae) Türünün Morfolojik Özellikleri


The materials of 11 specimens of mole-rats (Nannospalax) were collected from three different localities in North Iraq. The specimens were studied in respect to their morphological characteristics in detail. Some taxonomic peculiarities and measurements of body and skull have been investigated. The data obtained from the specimens were compared with the results of the previously published accounts. The results show that morphological peculiarities between the studied populations in North Iraq show great similarities. We therefore conclude that the North Iraqi population can be morphologically classified as Nannospalax ehrenbergi

Kuzey Irak bölgesinden 3 farklı lokaliteden toplanan 11 Kör Fare (Nannospalax) örneği üzerinde ayrıntılı olarak morfolojik özellikleri çalışılmıştır. Bazı taksonomik özellikleri, dış vücut ve baş iskeleti ölçüleri araştırılmıştır. Örneklerden elde edilen bilgiler literatür bilgileriyle karşılaştırılmıştır. Sonuçlar bu bölge Körfare’lerinin incelenen populasyonlarının benzer morfolojik özelliklere sahip olduklarını göstermektedir. Böylece, Kuzey Irak populasyonları morfolojik bakımından Nannospalax ehrenbergi türü olarak değerlendirilmiştir. Download Article in PDF (965.9 kB)Feedback
  • ISSN 1303 5002
  • © 1973-2024 Hacettepe University